Specialpedagog

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gotland
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Både Lärbro skola och Fårösundsskolan är nyrenoverade skolor med bra förutsättningar att bedriva undervisning utifrån de digitaliseringsmål som finns i styrdokumenten. Skolorna har en trygg och kompetent personalgrupp som kollegialt stöttar och hjälper varandra.

På Fårösundsskolan kommer det till nästa läsår att finnas ca 130 elever från förskola till årskurs 9. På Lärbro skola kommer det finnas ca 120 elever från förskola till årskurs 6. Skolornas omgivningar ger mycket bra förutsättningar till att bedriva delar av undervisningen utomhus.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer ingå i elevhälsoteman både på Lärbro skola och på Fårösundsskolan. Fårösundsskolans elevhälsoteam leds av rektor medans Lärbros elevhälsoteam leds av biträdande rektor. Du kommer tillhöra båda teamen. Uppdraget är att leda det specialpedagogiska arbetet på båda skolorna. Du ansvarar för att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Där du ur ett tillgänglighetsperspektiv ska stötta och handleda personalen så att våra miljöer blir så tillgängliga som möjligt för eleverna.

Du leder också arbetet med att ta in och följa upp elevernas resultat tillsammans med rektor och biträdande rektor. På kompetensutvecklingsdagar ansvarar du för att utveckla och leda personalen utifrån de områden vi håller på att utveckla. Du är med i ett regionövergripande nätverk för specialpedagoger på ön där det sker kontinuerliga möten och där du deltar i arbetet i en utvecklingsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad specialpedagog och har erfarenhet att jobba som specialpedagog i svensk skola.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Sista ansökningsdag
2021-05-16