Chef Projektkontoret – Vattenfall Eldistribution

Vill du ta en ledande roll och arbeta i en bransch i förändring? Just nu genomförs Sveriges största investeringssatsning i elnätsbranschen och vi söker vi en chef till vårt Projektkontor inom enheten Nätprojekt.

Stockholm
Kontor, Administration, Industri, produktion, Kvalitet och miljö
1

Vi bygger och förvaltar framtidens elnät. Vattenfall Eldistribution satsar 4 miljarder per år på Sveriges
elnät. Vi isolerar och gräver ned hundratals mil elledningar, vi breddar för ledningsgator och investerar i
modern övervakningsteknik. Allt för ett flexiblare och smartare elnät med färre strömavbrott och säkrare
leverans. Därför investerar vi på Vattenfall Eldistribution i den bästa kompetensen och vi är nyfikna på dig!

     

Är du en av våra framtida ledare?                                                                                                      
Vill du ta en ledande roll och arbeta i en bransch i förändring? Just nu genomförs Sveriges största
investeringssatsning i elnätsbranschen och vi söker vi en chef till vårt Projektkontor inom enheten Nätprojekt.

Projektkontoret förvaltar bolagets hela portfölj av investeringsprojekt och har även det övergripande ansvaret för projektverksamhetens strukturkapital, process- och verksamhetsutveckling.

    

Som Chef Projektkontoret kommer du bland annat att arbeta med följande:

     

* Personalansvar för medarbetare inom gruppen omfattande daglig ledning, personaladministration, resurs-
och kompetensförsörjning samt medarbetar- och grupputveckling.

* Stödja Enhetschef i att säkerställa att uppställda mål för projektportföljen avseende investeringar innehåll

* Vara sammanhållande och drivande i enhetens process- och verksamhetsutveckling

* Sammanhållande för enhetens verksamhetsplan och enhetsgemensamma specialistkompetenser

* Säkerställa ett nära samarbete och dialog med övriga enheter och grupper inom organisationen

      

Du rapporterar till Enhetschefen för Nätprojekt. Tjänsten är placerad vid någon av våra tre etableringsorter
(Luleå, Solna och Trollhättan).  Resor kommer att förekomma i tjänsten.

      

Vi söker:

       

* Dina ledarskapsegenskaper matchar på ett naturligt sätt Vattenfalls ledarskapskriterier; ”Jag är tydlig, synlig & modig”

* Du kommer att ha många kontakter med både interna och externa parter varför förmågan och viljan att
samarbeta, påverka och bidra till verksamhetens utveckling är viktig

* Vi tror att du är en driven, nyfiken och kommunikativ person som med hög energi förmår att omsätta planer
till verksamhet

* Erfarenhet från processledning, verksamhetsutveckling eller portföljstyrning är meriterande

       

Din profil:

      

* Hög grad av personlig mognad och trovärdighet byggd på både livs- och yrkeserfarenhet,

högskoleutbildning är ett krav

* Affärsmässighet och en god förståelse av ekonomi

* Förmåga att arbeta i stora och komplexa organisationer vilket ställer krav på förmågan att arbeta

processorienterat samt att skapa effektiva gränssnitt mellan olika delar i vår organisation

* Kommunikativ förmåga både när gäller skriftligt och muntligt framställan och förmåga att skapa

presentationer och rapporter på både svenska och engelska för att nå fram med beslut och

verksamhetsutmaningar.

* Mångårig erfarenhet av att leda process- och verksamhetsutveckling för att åstadkomna mätbara

effektiviseringsresultat

        

Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med en bra gemenskap där du kommer känna dig inkluderad. På Vattenfall Eldistribution är vi öppna och generösa med våra kunskaper, insikter och idéer samt ställer upp för varandra. Vi är positiva till att du vill utvecklas och utforska nya områden inom företaget. Vi vill skapa tydlighet genom
vår karriärs- och utvecklingsmodell för att du ska känna att du går åt rätt håll. Vi tror också att ett positivt
samarbetsklimat inspirerar, utvecklar och inkluderar. Det ger oss energi och får oss alla att prestera och
utvecklas. Vi tror även att en bra balans mellan privatliv och arbetsliv är viktigt och skapar harmoni och
effektivitet både hemma och på jobbet.

       

Mer information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Mats Engstedt, 

070-3849026.

       

Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontaktar du ansvarig rekryterare 

Zanko Dasko 0706 83 76 22. Fackliga representanter för denna tjänst är Eva Jirhem, Ledarna, Essi Ransed, Akademikerna, Anders Gustafsson, Unionen och Erik Wennström, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via
Vattenfalls växel 08-739 50 00.

        

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck,
religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

     

Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan!

         

Vattenfall Eldistribution AB är ett bolag inom Vattenfallkoncernen. Vi är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till ungefär 850 000 privat- och företagskunder. Vårt elnät omfattar cirka 12 000 ledningsmil – ungefär tre varv runt jorden. Vi utvecklar och underhåller vårt elnät genom stora investeringar för en hög leveranssäkerhet och för att möta framtidens krav på ett modernt elnät. Vi är cirka 800 medarbetare som arbetar inom områden som teknik, ekonomi, marknad, IT, miljö med flera. Vi finns på tre orter – Trollhättan, Stockholm och Luleå.