Lärare, årskurs 1-3

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gotland
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Till Tjelvarskolan ska alla barn komma med glädje och känna sig trygga. Eleverna uppmuntras till nyfikenhet och lust att lära. De ges goda förutsättningar för att utvecklas till självständiga, ansvarstagande och kreativa människor. Vi jobbar med hälsofrämjande skolutveckling med bland annat pulsträning. Vi jobbar även systematiskt med läs – och skrivutveckling eftersom en god läsförmåga är grunden för livslångt lärande och en hög livskvalitet. Sedan höstterminen 2018 har vi ett eget digitalt verktyg till alla elever från år 1.

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola år 1–4 och skolbarnsomsorg. Skolan är organiserad i två arbetsenheter med cirka 35 medarbetare. Fritidshemmen är uppdelade där förskoleklassens barn går tillsammans med årskurs 1 samt att årskurs 2 och 3 är tillsammans på samma fritidshem.

Vi söker nu en lärare till år 1 på Tjelvarskolan till höstterminsstarten.

Om du vill veta mer om vår skola så kan du hitta mer information på vår hemsida på följande länk https://www.gotland.se/tjelvarskolan

ARBETSUPPGIFTER
Som lärare på Tjelvarskolan driver du tillsammans med arbetslaget den pedagogiska utvecklingen på skolan. Du planerar, bedriver, utvecklar och följer upp undervisningen utifrån elevernas behov, skolans läroplan och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

På Tjelvarskolan ser vi att samarbete kring elevernas hela dag är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet för såväl elever som vuxna. Därför satsar vi på att utveckla samarbetet mellan skola och fritidshem så att allas olika kompetenser skall kunna tas tillvara. Då fritidspersonalen ingår i ett team och är delaktiga hela skoldagen kan fritidshemmet erbjuda en verksamhet i god balans mellan kunskap, värdegrund och omsorg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare med goda ämneskunskaper eller snart kommer få legitimation för att undervisa på lågstadiet.

För att lyckas i ditt uppdrag tar du i alla situationer barnens perspektiv och arbetar utifrån läroplanens värdegrund och syn på lärande. Som lärare förbereder du eleven för ett livslångt lärande i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle. Uppdraget innefattar även att stödja elevens personliga utveckling.

Du är bra på att skapa goda relationer med såväl vårdnadshavare och elever såväl som kollegor. Du har dessutom förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt arbeta med andra kollegor i ämnesövergripande projekt. Vi ser också framemot att du skall bidra till skolans systematiska kollegiala lärande med dina kunskaper och erfarenheter.

Vi är partnerskola till Uppsala universitet Campus Gotland och tar emot lärarstudenter.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Sista ansökningsdag
2021-06-20