Enhetschef till lantmäteriavdelningen

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Göteborg
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång tid framåt. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 380 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

ARBETSUPPGIFTER
Lantmäteriavdelningen bidrar till vårt framtida Göteborg genom att utveckla lantmäterifrågorna i samhällsbyggnadsprocessen samtidigt som vi har en fristående roll i vår verksamhet som kommunal lantmäterimyndighet. Stadsbyggnadskontoret som helhet anpassar organisationen till långsiktigt högre produktionsnivåer. De större volymerna ställer krav på vårt sätt att organisera oss, både inom förvaltningen och inom hela kommunen. Vi utvecklar löpande nya arbetssätt och processer och kommer att behöva fortsätta med det.

Lantmäteriavdelningen är en av stadsbyggnadskontorets sex avdelningar och avdelningens cirka 45 fantastiska och självgående medarbetare är indelade i tre enheter. Inom två av enheterna arbetar förrättningslantmätare och inom den tredje arbetar administratörer, förrättningsassistenter och detaljplanhandläggare.

Att arbeta som enhetschef på lantmäteriavdelningen innebär att som utvecklingsorienterad ledare bidra inom samhällsbyggnadsprocessen och arbeta med lantmäterifrågornas roll i den. Du stöttar din omgivning med ledarskap, omtanke och fackkunskap. Ditt uppdrag är att med engagemang leda och följa upp verksamheten i din enhet och medverka till att avdelningen, som helhet, når sina mål och att verksamheten kommer till nytta i staden. Vår handläggning och myndighetsutövning ska präglas av god och snabb service till såväl allmänhet som professionella aktörer.

Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för din enhet. I din roll som enhetschef arbetar du på uppdrag av avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Det råder brist på arbetskraft inom vår sektor och det sätter stort fokus på ett ledarskap som skapar en attraktiv arbetsplats och arbetsglädje. Vi strävar efter att vara en lärande organisation där alla trivs och tycker om såväl att bli hjälpt som att hjälpa andra. Inom enheten, och avdelningen, har du därför en aktiv roll när det gäller gemensamma frågor, mötesforum och avdelningsgemensamma aktiviteter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är högskoleingenjör/civilingenjör inom Lantmäteri eller jurist med fastighetsrättslig inriktning. Du är mycket väl insatt i myndighetsrollen och den lagstiftning vi verkar inom. Övrig branschkunskap och arbete i politiskt styrd organisation är meriterande.

Som ledare är du den viktigaste resursen för dina medarbetare. Du är en närvarande chef som genom ett coachande förhållningssätt leder och inspirerar din enhet att nå målen och bidra till en attraktiv arbetsplats. Det kräver goda ledaregenskaper, människokännedom, mod, integritet och ett reflekterande förhållningssätt.

Du behöver ha god kommunikationsförmåga, såväl muntligt som skriftligt. Som chef i verksamheten är det viktigt att du kan se helheten, är målinriktad och har god analytisk förmåga. Du förväntas kunna ta ledarrollen i övergripande samverkansuppdrag och komplexa frågor. Det kräver att du är lyhörd, sprider kunskap och kan engagera andra samtidigt som du kan fatta obekväma beslut och fullfölja dem.

Vi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.
Sista ansökningsdag
2020-09-30