Forskningsrådgivare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borås
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Högskolan i Borås är ett komplett lärosäte med universitetskvaliteter och med studenten i centrum. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolan i Borås har cirka 11 000 studenter och 730 anställda, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås. Vi bedriver forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Handel och IT, Människan i vården, Lärarutbildning och pedagogiskt arbete, Resursåtervinning samt Textil och mode. Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode (generell och konstnärlig). Högskolans stöd till utbildning, forskning och till ledningsfunktioner finns samlat i enheten Verksamhetsstöd.


Högskolan i Borås har som mål att stärka kvaliteten i forskningen och att öka den externfinansierade forskningen. Som ett led i högskolans ambitioner har Grants and Innovation Office (GIO) inrättats. GIO har som uppgift att verka för att stödja olika typer av aktiviteter som kan leda till ökad extern forskningsfinansiering och nyttiggörande av resultat och därmed utveckling av attraktiva kunskapsmiljöer vid Högskolan i Borås. GIO bidrar till att öka andelen extern forskningsfinansiering genom information om kommande utlysningar, stöd i ansökningsfasen och strategiskt stöd för ökad konkurrenskraft om forskningsmedel. Den aktuella rekryteringen är ett vikariat p.g.a. föräldraledighet.


Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som kan bidra till att stärka det befintliga stödet och rådgivningen till högskolans forskare och forskargrupper och medverka i kvalitetssäkringen av Högskolan i Borås åtagande i forskningsprojekt. Du kommer att ingå som en del i den stödprocess som sträcker sig från forskningsidé, över ansöknings- och kontraktsfas till uppföljning. Arbetet kommer att innefatta både nationell och internationell finansiering. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär bl.a. att du ska:


• ha en god kunskap om och samverka med forskningsfinansiärer
• hålla dig uppdaterad på utlysningars innehåll, målgrupp, regler för deltagande etc
• informera forskare och akademier om aktuella och kommande utlysningar
• matcha forskare med lämplig utlysning
• bistå forskare med stöd och rådgivning vid framtagning av ansökningar, ge feedback på ansökningstext
• förbereda underlag och handlägga kontrakt med finansiärer och bistå vid upprättande av samarbetsavtal mellan Högskolan i Borås och externa samarbetsparter
• bistå vid uppföljning av projekt i samarbete med övrigt verksamhetsstöd
• utarbeta rutiner så att forskningsfinansiärers, högskolans samt nationella och internationella lagar och regler kan efterföljas
• arbeta proaktivt och strategiskt med forskare och akademier för att stärka forskningen, initiera och genomföra aktiviteter, internutbildningar och workshops inom området forskningsfinansiering

Du kommer att arbeta i team men också självständigt under eget ansvar. Som forskningsrådgivare förväntas du göra muntliga och skriftliga presentationer och föredragningar på engelska. Arbetet förutsätter nära samverkan med övriga funktioner för stöd och rådgivning inom GIO och övrigt verksamhetsstöd.

Kvalifikationer 
För detaljerad information om de kvalifikationer som krävs för anställningen, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar

Anställningsform: Vikariat, som längst t.o.m. 2020-06-14
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: Snarast
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA 2019/118

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Ellen Rydberg via telefon 033- 435 51 10. Fackliga företrädare är Jonas Andersson, OFR-ST, Martin Behre, Saco-S och Susanne Björkdahl, OFR/Lärarförbundet, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Ansökan
Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. 

Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:


• Personligt brev
• CV med referensuppgifter och löneanspråk
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. 

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-05.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

 

För mer information om anställningen och hur du ansöker samt mall för meritportfölj, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar