Lärare till åk 4-6, Sjötorpsskolan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I Huddinge kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet. Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. För vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.

Läs mer om Huddinge pedagogiska plattform http://www.pedagoghuddinge.se/projekt-och-utveckling/pedagogisk-plattform/

Om arbetsplatsen
Sjötorpsskolan är en F-6 skola i Skogås. Vi har cirka 360 elever och runt 30 olika språk. Skolan ligger nära skog och mark. Skolans vision är "Vi siktar högre - Sjötorpsskolan" Våra värdeord är Kunskap, Trygghet och Hälsa. Sjötorpsskolan är en skola där vi arbetar tillsammans. Alla är lika viktiga, men vi har olika uppdrag. Delaktighet och att känna en möjlighet till att påverka är en stor grund i vårt arbetssätt. Genom ett starkt elev- och verksamhetsfokus får vi elever att lyckas både socialt och kunskapsmässigt. Skolans värdeord är viktiga för oss. Kunskap står i fokus. Vi ser att trygga elever lär sig bättre. Hälsa för oss betyder både fysisk och psykisk hälsa. Skolan är sockersmart och vi har aktiva raster och vi har lektioner som bryts för fysisk aktivitet som brainbreak eller liknande. Läs mer om oss på: http://grundskolor.huddinge.se/sjotorpsskolan-

Arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Som lärare på Sjötorpsskolan kommer du att vara mentor för elever i årskurs 4. Du kommer att undervisa elever i olika stadier i åk 4-6. I mentorskapet ingår att ha den sammanhållna bilden av eleven, kring frånvaro, socialt och kunskapsmässigt. du ingår i ett arbetslag som strävar efter att utveckla undervisningen så att alla elever utvecklas.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Anette Sari, rektor, 08-535 349 69

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Din profil
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i svenska, engelska, so och teknik. Du är väl förtrogen med LGR11 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Det är viktigt att du är en tydlig ledare i klassrummet och ser dig själv som det viktigaste redskapet för att eleven ska lyckas i sitt lärande.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR11.

Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.