Geohydrolog till Uppsala Vatten och Avfall

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Geohydrolog


Har du stor erfarenhet av geologi och grundvattenfrågor och vill arbeta i en kommun där grundvattenfrågan står högt på agendan? Uppsala Vatten och Avfall söker dig som är geohydrolog och redo att driva och utveckla vattenskyddsfrågor för grundvatten, samt bevaka och utreda extern påverkan på grundvattnet.

En viktig arbetsuppgift i denna roll är att bära in grundvattenfrågor i stadsbyggnadsprojekt samt bevaka och utreda grundvattenfrågor mot externa verksamheter i exploatering samt miljöfarlig verksamhet. Geohydrologen har också till uppgift att ansvara för förvaltning och utveckling av bolagets feflowmodell samt riskmodell tillsammans med bolagets dricksvattenexpertis respektive kommunen.

Du kommer att vara placerad på planeringsavdelningen som ansvarar för utredningar av en övergripande och långsiktig karaktär såsom vattendomar, dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering på lång sikt, avfallsplanering, VA-planering och har ett samordningsansvar för att förvalta och utveckla strategiskt viktiga modelleringsverktyg inom vattenförsörjning. Avdelningens uppdrag är att koordinera och samverka med stadsbyggnadsförvaltningen, ansvara för övergripande strategiska projekt för bolaget samt för bolagets investeringsportfölj i tidiga skeden. Bolagets expertkompetens inom dagvatten finns på planeringsavdelningen.ansvarsområden.

Du förväntas bevaka och driva grundvattenfrågor i den kommunala planeringen och strategiarbeten. Som sakkunnig person med gedigen kunskap inom geohydrologi och djup förståelse för åsuppbyggnad, geologi och transportmekanismer i mark fungerar du som företrädare i kompetensområdet.

Vanliga arbetsuppgifter innefattar att:

• Ansvara för eller själv utföra utredningar som påverkar åsen.
• Utreda föroreningstransport, i anslutning till förorenade områden eller projektering av grundvattenpåverkande byggnation
• Vara kompetensresurs gällande grundvatten i planerings- och utvecklingsfrågor.
• Upprätta nya, samt revidera befintliga, vattenskyddsområden.
• Delta i arbetet med att upprätta nya vattendomar.
• Bereda beslutsunderlag och vara delaktig i systematiskt arbete för att ta fram vägledningar och styrande dokument
• Genomföra beräkningar i Feflowmodell och riskhanteringsmodell


kvalifikationer.

Du har en naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning geohydrologi/geologi eller högskoleutbildning med motsvarande kompetens i grunden, samt en gedigen sakkompetens efter minst tio års teoretiskt och praktiskt arbete i fält inom geohydrologi. Du har en djup förståelse för ås-uppbyggnad, geologi och transportmekanismer i mark och är väl insatt i lagar och andra styrande föreskrifter gällande vattenskydd.

Det är meriterande om du även har:

• Kunskaper inom ett angränsande område såsom geologi, geoteknik eller förorenad mark.
• Modelleringsvana i Feflow eller liknande verktyg.


Du är en person som är van att arbeta självständigt, och har ett strukturerat arbetssätt. Du har en förståelse för processtänk och kan sätta ihop alla delar för att få en röd tråd i arbetet. Förmågan att zooma in på en analytisk detaljnivå och ut till en övergripande strategisk nivå är essentiell. Du är trygg i din kompetens och tar väl grundade beslut när det behövs. Arbetet innebär mycket dialog och samarbete såväl internt i bolaget, som inom kommunen och med andra externa parter. Det är således mycket viktigt med god samarbetsförmåga samt mycket god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.ansökan.

2019-09-01, urval och intervjuer kan komma att ske löpande. I och med att det är semestertider kan återkoppling dröja längre än vanligt.

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten och Avfall AB med Randstad Engineering. Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Katarina Eken vid frågor gällande tjänsten, katarina.eken@randstad.se [ mailto:katarina.eken@randstad.se ] eller tel. 072 237 33 87. Sök tjänsten via www.randstad.se senast 2019-09-02.om företaget.

Uppsala Vatten och Avfall har en tydlig inriktning mot hållbara lösningar för infrastrukturen i Uppsala kommun. Som anställd på Uppsala Vatten och Avfall har du möjlighet att påverka invånarna i Uppsala i sitt vardagliga liv. Det är ett kommunalt bolag med drygt 200 medarbetare som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av ett stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Bolaget omsätter ca 500 mkr. Läs mer: www.uppsalavatten.se