Första forskningsassistent 90 %

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Umeå
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en första forskningsassistent anknuten till Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) och historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Anställningen är på deltid, 90 % och tidsbegränsad till 10 månader. Välkommen med din ansökan senast 7 december 2020.

Projektbeskrivning
I Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik samlas didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia. Miljön består av ett nätverk av forskare vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, med ledning från historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Verksamheten stöds av Lärarhögskolan och utgörs av forskning, forskningsutveckling på kort och lång sikt och gemensamma seminarier. Forskningen har huvudsakligen en skolnära inriktning mot förskola, grundskola och gymnasium. Den anställde kommer att ingå i denna forskningsmiljö tillsammans med doktorander, postdoktorer och seniora forskare. För mer information om forskningsmiljön, se: http://www.umu.se/forskning/grupper/umsod/ och http://www.umu.se/forskning/grupper/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/.

Arbetsuppgifter
Som första forskningsassistent förväntas den anställde genomföra ämnesdidaktisk forskning inom UmSODs intresseområde. Forskning med koppling till skolans ämnen samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia prioriteras, men även ämnesdidaktik i en vidare mening kan omfattas (till exempel samhälleligt historiebruk eller religionsdidaktik utanför skolans ram). Arbetsuppgifterna består främst av egen forskning men även av samarbete med övriga forskare inom forskningsplattformens ramar. Dessutom ingår en mindre del redaktionellt arbete med tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som första forskningsassistent är den som avlagt doktorsexamen inom samhällsvetenskap eller humaniora eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. God förmåga att bidra till pågående forskning inom UmSODs område, liksom god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på både svenska och engelska och en god förmåga att samarbeta är krav för anställningen. Då arbetsuppgifterna innefattar redaktionellt tidskriftsarbete krävs också en stor noggrannhet.

Önskvärda kvalifikationer
Tidigare SO-didaktisk forskning är meriterande, liksom erfarenhet av redaktionellt tidskriftsarbete.

I bedömningen av hur väl den sökande uppfyller kraven läggs stor vikt vid relevansen och kvaliteten på den forskningsplan som beskriver den forskning som den sökande avser att utföra. I andra hand värderas kandidatens vetenskapliga meritering, särskilt den forskning som bedrivits under de två senaste åren.

Ansökan
Till ansökan skall bifogas:

- Ett personligt brev där den sökande beskriver sina kvalifikationer för anställningen
- En meritförteckning (Curriculum Vitae) med komplett publikationslista
- Kopia av doktorsexamensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
- En forskningsplan (2-3 sidor) där den sökande beskriver den forskning som hen avser att genomföra inom ramen för anställningen
- Max 5 vetenskapliga publikationer med relevans för den aktuella befattningen
- En lista med 2 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast den 7 december 2020.

Övriga upplysningar
Anställningen är på deltid 90 % och tidsbegränsad i 10 månader med tillträde den 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse. Anställningen är placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön vid institutionen och inom UmSOD och hög närvaro i miljön är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Anna Larsson (090-7865424, mailto:anna.larsson@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, mailto:jonas.nilsson@umu.se).

För mer information om institutionen, se: http://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/. 

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.