Två doktorandtjänster i zooekologi

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gotland
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
2
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik söker två entusiastiska kandidater för två doktorandprojekt inom projekt ReCod i zooekologi till programmet för zooekologi.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Tjänsterna är baserade på Campus Gotland med laboratorie- och fältarbete i forskningsstationen Ar. Campus Gotland i Visby är en integrerad del av Uppsala universitet. Som doktorand på Gotland får du möjlighet att kunna deltaga på kurser som ordnas av Uppsala universitets nya forskarskola inom hållbar utveckling. Se vidare https://www.campusgotland.uu.se/hallbarhet/forskarskola/.

Projektbeskrivning: Torsk är en av Östersjöns mest betydande fiskarter, men torskbeståndet i Östersjön har kollapsat under det senaste decenniet. En av de främsta orsakerna till kollapsen är hög dödlighet under äggstadiet. Projekt ReCod, ett samarbete mellan Uppsala universitet och BalticWaters2030 (http://www.balticwaters2030.org), syftar till att utveckla metodik för att sätta ut gulesäckslarver av torsk på bestämda platser i Östersjön och följa upp överlevnad och tillväxt under de följande åren. Detta utförs genom att stora mängder gulesäckslarver kläcks fram under optimala laboratorieförhållanden och på så sätt förflyttas förbi det mest kritiska stadiet i utvecklingen. Målet med projektet är att hitta en metod för att bevara och stärka populationen av den viktigaste rovfisken i Östersjön. Projektet leds av Prof. Anssi Laurila (vetenskaplig ledare) och Prof. Gunilla Rosenqvist (föreståndare forskningsstationen Ar) i samverkan med projektledare från BalticWaters2030.

Doktorandtjänst 1: Förstärkning av torskpopulationer genom utsättning av gulesäckslarver. Avhandlingen fokuserar på metodiken för att producera och introducera torskägg och larver i Östersjön samt på uppföljning av utsättningar i fält. För att reda ut faktorer som påverkar utsättningsframgång kommer du att genomföra fiske- och miljöundersökningar vid utsättningsplatser. Dessa kombineras med försök i fält och på laboratoriet för att experimentellt studera faktorer som påverkar etableringsframgång hos torsklarver.

Doktorandtjänst 2: Fenotypisk och genetisk variation i tidig livshistoria av Östersjötorsk. Avhandlingen fokuserar på hur den marina miljön påverkar torskägg och -larver och potentialen att öka överlevnaden genom dessa stadier. Ett annat tema är fenotypisk och genetisk variation inom det östra beståndet av torsk i Östersjön. Du kommer att använda laboratorie- och fältförsök för att urskilja hur miljöfaktorer och genetik påverkar överlevnad och andra viktiga egenskaper.

Arbetsuppgifter: Du kommer som en av flera personer delta i arbetet med att hitta en lämplig och anpassad metodik för uppfödning och utsättningar. Detta kombineras med detaljstudier med målet att hitta en fungerande metod för att stärka beståndet av torsk i de utvalda utsättningsområdena. Du kommer också delta i undervisning på grundutbildning.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom ekologi, marinbiologi, fiskeribiologi eller annat relevant område. Vi lägger stor vikt att kandidaterna är mycket motiverade, självständiga och entusiastiska över ämnet. Kandidaten ska ha god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift. Körkort krävs för arbete på forskningsstation Ar.

Meriterande: God kunskap om statistik (programmering i R), erfarenhet av akvatiskt fältarbete och arbete med fisk eller andra vattenlevande organismer är fördelaktig.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och om det är någon av avhandlingarna som intresserar dig mer  och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner, och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Anssi Laurila, e-post anssi.laurila@ebc.uu.se, telefonnummer +46 18 471 64 93.

Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2021, UFV-PA 2021/432.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Sista ansökningsdag
2021-03-08