Vi söker AT-läkare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Katrineholm
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland omfattar tre sjukhus och 18 regionsdrivna vårdcentraler, fördelade på länets nio kommuner. Inom hälso- och sjukvården i Region Sörmland finns cirka 7 500 anställda.

AT-utbildning bedrivs på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. I Region Sörmland är AT-läkaren en viktig länk i vår verksamhet och vi fäster därför vid anställning stor vikt vid personlig lämplighet. Vår målsättning är att du efter din AT i Sörmland har fått en gedigen klinisk- samt teoretisk utbildning och står väl rustad inför ditt fortsatta yrkesliv. Vi har en kontinuerlig dialog med våra AT-läkare kring utbildningens utformning. Du har som AT-läkare en AT-chef under hela din tjänstgöringstid samt möjlighet att engagera dig i de lokala AT-råden.

AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader, fördelat på:
• Sex månader medicin
• Sex månader kirurgi (inklusive ortopedi, radiologi och anestesi)
• Tre månader psykiatri
• Sex månader primärvård
Kirurgi- och ortopediplaceringen samt psykiatrisk slutenvård för AT-läkarna från Kullbergska sjukhuset sker på Nyköpings lasarett.

Läs mer på AT-läkare inom Region Sörmland (https://samverkan.regionsormland.se/utbildning-och-forskning/larande-praktik-och-tjanstgoring/at-hos-oss2/)

Formella krav
Vi söker dig som vid anställningens början har läkarexamen samt i förekommande fall skriftligt beslut från Socialstyrelsen och kurs i samhälls- och författningskunskap. Du har en mycket god språklig nivå, minst C1 (krav för legitimation enligt Socialstyrelsen).

Kunskaper
Du förväntas kunna tillämpa dina praktiska och teoretiska kunskaper från läkarutbildningen under handledning i klinisk praxis.

Personliga egenskaper och kompetens
Vi gör en sammantagen bedömning av din förmåga att arbeta som AT-läkare och att vara engagerad kollega i våra verksamheter. I denna bedömning lägger vi stor vikt vid:
• Gott omdöme
• Personlig mognad
• God samarbetsförmåga
• Initiativförmåga
• Kommunikativ förmåga

Introduktionsveckan
Introduktionsveckan innehåller information om sjukhuset och Region Sörmland samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner. De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorer, AT-chefer och ledning. Introduktionsveckan ges veckan före påbörjande av de 21 månadernas kliniska utbildning.

Handledning
På varje placering finns en personlig handledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna och AT-chef är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov. AT-chefen är huvudhandledare.

Efter AT
Goda möjligheter att fortsätta med ST finns inom många specialiteter.

Utbildning
En eftermiddag i veckan avsätts för utbildning, handledning, seminarieverksamhet eller enskilda studier. Dessutom:
• Utbildning i försäkringsmedicin
• Akut medicinskt omhändertagande
• Deltagande i AT-stämman
• Läkemedelsforumkonferens
• AT-dag/dagar

Anställningsform och sysselsättningsgrad
Tillträde i månadsskifte februari/mars, månadsskifte maj/juni eller enligt överenskommelse.

Välkommen att kontakta nedanstående personer för mer information
Mälarsjukhuset i Eskilstuna, 16 block
AT-chef Cecilia Jansson.
Studierektor/slutenvård under rekrytering/vakant.
Studierektor primärvård Maria Agkinarastachaki.
HR-specialist Malin Gillström.
AT-administratör Anita Björklund.
Samtliga nås via växeln, 016-10 30 00.

Nyköpings lasarett, 8 block
AT-chef Stina Schell.
Studierektor/slutenvård Andreas Wellhagen.
Studierektor/primärvård Elinor Spong.
Rekryteringsspecialist Pernilla Egeland.
Utbildningssamordnare Hannah Högbacke.
Samtliga nås via växeln, 0155-24 50 00.

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, 6 block
AT-chef Stina Schell.
Studierektor Yeasmin Tahera.
Rekryteringsspecialist Pernilla Egeland.
Utbildningssamordnare Hannah Högbacke.
Samtliga nås via växeln, 0150-561 00.

Sylf-representant nås via sodermanland@sylf.se (https://sormland.powerinit.com/Modules/Recruitments/sodermanland@sylf.se) eller via växeln på respektive sjukhus.


Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2019-10-02.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Medsänd två skriftliga referensbrev (rekommendationsbrev) till din ansökan, gärna från svenska sjukhus. Starka lokala referenser kan vara särskilt meriterande. Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.