Arbetsmarknadsinsatser

Manpower Jobbstart erbjuder arbetsmarknadsinsatser till dig som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid.

Vi på Manpower Jobbstart erbjuder dig som är arbetssökande stöd i att få ett jobb eller att börja studera. Våra arbetsmarknadsinsatser är för dig som stått utanför arbetsmarknaden en tid.

Vi utgår från dina specifika behov, möjligheter och förutsättningar när vi tillsammans planerar insatsen för att ge dig det bästa stödet på din väg till ett jobb eller studier.

Manpower Jobbstart ger dig bland annat:

  • Stort företagnätverk och direktkontakt till arbetsgivare
  • Personlig coachning
  • Grupparbeten/individuella samtal
  • CV-träning
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Hälsofrämjande aktiviteter
  • Förlängd anställningsintervju så du kan prova ett yrke hos en arbetsgivare

Du som deltar i våra arbetsmarknadsinsatser får både en jobbcoach och en kompetensförmedlare.

Jobbcoachen arbetar tillsammans med dig med jobbförberedande aktiviteter. Coachningen sker såväl individuellt som i grupp med grupparbeten, seminarier och föreläsningar om arbetsmarknaden, arbetsmiljö samt inspiration, drivkrafter och självinsikt.

Kompetensförmedlaren arbetar tillsammans med dig för att hitta lämpliga arbetsgivare för anställning. Vi stödjer dig i kontakterna med arbetsgivarna och finns med genom hela anställningsprocessen. Våra kompetensförmedlare har yrkesspecifik bakgrund, stor erfarenhet av rekrytering samt ett brett kontaktnät med arbetsgivare på orten men också regionalt.

Genom att delta i våra arbetsmarknadsinsatser kommer du att:

  • våga ta steget ut i arbetslivet, starta eget eller börja studera
  • få ökad insikt om dina styrkor och kompetenser samt ökad kunskap om arbetsmarknaden
  • stärka din motivation, självtillit och dina drivkrafter

Vår engagerade personal har lång erfarenhet av att coacha personer som har varit utanför arbetsmarknaden en tid. Vår långa erfarenhet av att samarbeta med olika arbetsgivare gör att vi har bred kunskap om hur matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare går till för att bli lyckad. Detta tillsammans gör att du kan känna dig trygg hos oss på din väg till ett eget jobb eller studier.

För mer information om våra arbetsmarknadsinsatser är du välkommen att kontakta oss på 0771-55 99 10.. Du kan också vända dig till din handläggare/konsulent på kommunen.