Vårt program

Syftet med programmet på Manpower Matchning är att utifrån din kompetens, förmåga och motivation stötta och rusta dig med verktyg för att du ska vara framgångsrik i ditt jobbsökande.

Har du studiefunderingar kan våra kompetenta studievägledare ge värdefull information och vägledning för att du ska hitta rätt utbildning för just dig.

Hos Manpower Matchning står du i centrum, och tillsammans med din arbetsmarknadskonsult planerar du vilka aktiviteter som du behöver för att processen hela tiden ska gå framåt. Du träffar din arbetsmarknadskonsult för individuella samtal en gång i veckan, och deltar även på gruppaktiviteter där du får inspiration och verktyg i hur du kan utveckla ditt jobbsökande.

Vårt program fokuserar bland mycket annat på:

  • Hur du skapar vinnande CV och ansökningshandlingar
  • Kontakter med arbetsgivare och hur du hittar dolda jobb på arbetsmarknaden
  • Personlig marknadsföring och hur du på bästa sätt kan utveckla ditt nätverk i jobbsökandet
  • Förberedelse inför anställningsintervjuer och intervjuträning
  • Inspirerande seminarier och workshops
  • Studiebesök på företag och rekryteringsträffar
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Motiverande insatser
  • Individanpassad matchning
  • Vi har tillgång till tolk för dig som har behov av detta.

Våra arbetsmarknadskonsulter arbetar med ett tydligt arbetsgivarfokus för att du på kortast möjliga tid ska hitta ett arbete som passar just dig. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor inom vår bemannings- och rekryteringsverksamhet vilket gör att vi kan erbjuda en unik tillgång till lokala och nationella kontaktnät.

Manpower tror på allas lika värde och det är en självklarhet för oss att arbeta tillsammans med alla oavsett bakgrund, kön, ålder, etnicitet eller andra saker som skiljer oss människor åt.