Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad enligt GDPR

Här kan du begära att få:

  • Ta del av den information vi har registrerad hos oss, registerutdrag
  • Begära att data raderas
  • Begära att få ut informationen för att ge den till någon annan verksamhet
  • Få felaktiga uppgifter rättade om någon del av informationen skulle vara inkorrekt.

Om du har några frågor angående denna policy avseende integritetsskydd eller skulle vilja utöva dina rättigheter vänligen fyll i vårt formulär nedan.

Manpowers utgångspunkt är att endast registrera data som är nödvändig för vårt arbete och endast spara data så länge som vårt arbete kräver det eller där lagstiftning eller fackliga överenskommelser kräver att data sparas.

Vilken information vi har registrerad beror på om du är arbetssökande och sökt anställning genom oss, eller om du är/varit anställd hos oss och arbetar/arbetat för oss eller hos våra kunder. Om du arbetar/arbetat hos något av våra kundföretag har vi i vissa fall kontaktuppgifter etc till dig inom ramen för vår relation till våra kundföretag.

Begära att få registerutdrag 

För att säkerställa att vi ger dig den information du vill ta del av kan vi komma att ställa ett par frågor till dig i och med din ansökan om registerutdrag. Dessa frågor gäller vilken data du vill ha tillgång till beroende på om du är/varit arbetssökande, anställd, underkonsult eller en kund- eller leverantörskontakt hos oss.

För att säker ställa att vi inte lämnar ut information till någon annan än dig själv så kommer vi att skicka registerutdraget till dig i ett rekommenderat brev.

Det tar normalt 4 veckor att ta fram ett registerutdrag. Du kommer få informationen samlad i formen av filer på ett USB-minne. Du kan då ta del av informationen genom att läsa av USB-minnet på en dator eller lämna över informationen till annan verksamhet som du vill ska ta del av din information.

Vi kommer för närvarande, av säkerhetsskäl inte skicka information om dig till annan verksamhet direkt utan lämnar bara ut informationen direkt till dig.

Du har rätt att få information om dig en gång per en tolvmånaders period.

Begäran om att få information raderad

Som arbetssökande kan du alltid ta del av information som du har delgivit oss så som kontaktuppgifter, CV, personligt brev etc genom att logga in på Min Profil. Där kan du även hantera dina samtycken. Om du vill att vi ska radera information om dig så anmäler du det enligt ovan.

I vissa fall är vi förhindrade att radera information vi har registrerad om dig hos oss utifrån andra juridiska ramverk. Det kan vara information som är knuten till din anställning eller om du har deltagit i en rekryteringsprocess då bland annat bokföringslagen och lagen om diskriminering förhindrar oss att radera data. Därför kommer vi från fall till fall bedöma på vilket sätt vi kan tillmötesgå din begäran om att radera dina personuppgifter.  

Begäran om att få rättelse av information 

Om du är arbetssökande uppmanar vi dig att i första hand logga in på ”Mina Sidor” och rätta uppgifter om dig och din CV direkt i Min Profil.

Om annan information om dig är felaktig och du vill att vi rättar så anmäler du det enligt ovan. Vi kommer då att rätta uppgifterna så snart vi kan – dock senast 4 veckor från att vi har fått din begäran av rättelse.