Manpowers historia

För 60 år sedan var vi föregångare i näringslivet. Idag är vi en självklar kompetensförsörjare till både privata och offentliga aktörer.

Manpowers resa började redan för 60 år sedan. Det var nämligen då, 1953, som entreprenören Ulla Murman startade Stockholms stenografservice som kom att bli Manpower. De anställda utförde skrivtjänster såsom att skriva rent protokoll åt kunder.

En kund till skrivbyrån, en ovanligt slarvig professor, skrev otydliga protokoll vilket gjorde att Ulla tyckte det mest effektiva var att en sekreterare skulle sitta på professorns kontor och utföra uppdraget där, istället för på skrivbyråns kontor. Och där föddes personaluthyrningsbranschen.

Idag är Manpower en självklar komptensförsörjare till näringslivet och den offentliga verksamheten. Med innovation och kreativa idéer fortsätter vi att utveckla våra kunders verksamheter.