Ingen gillar öppna (kontors)landskap

Blir du pigg av att kollegan bredvid dig sitter och pratar och pratar, eller blir du så irriterad att du bara längtar efter att få sitta själv någonstans? Vanor och ovanor hos våra kollegor påverkar, än mer om du sitter i öppet kontorslandskap.

Vår senaste Work Life-undersökning visar att vi svenskar föredrar att jobba på kontoret i eget rum. Hela 52 procent anger att det är där vi helst av allt vill jobba. Faktum är att endast 7 procent vill jobba i öppet kontorslandskap, trots att det blir allt vanligare att företag bygger om arbetsplatser till öppna landskap. Vi sitter faktiskt hellre hemma och jobbar än i öppet landskap på kontoret.

 Var vi helst vill jobba

Har du arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån? Då kanske du även är en av de 53 procenten som passar på att jobba hemifrån ibland. Kanske är det för att få ro?

Hur ofta vi jobbar hemifrån

Undersökningen visar också att en fjärdedel jobbar hemifrån minst motsvarande en arbetsdag i veckan.

Hur många timmar vi jobbar hemma

Hörlurar är den nya dörren till det egna rummet

Men när du sitter på kontoret och koncentrationen faller i takt med att oljuden blir starkare, vad gör du då? Vi har tidigare frågat till Work Life-panelen hur vi agerar för att hålla oljudet borta när vi är på jobbet och funnit att hörlurar är den nya kontorsdörren. Läs mer om att hörlurarna är den nya dörren på kontoret.