Din partner inom grön kompetens

I en värld i omvandling finns ett växande behov av grön kompetens inom alla branscher. Manpower arbetar med några av Sveriges ledande företag inom det gröna skiftet, och har byggt upp en gedigen erfarenhet av att leverera kompetens till gröna positioner. Med örat mot marknaden skapar vi nya lösningar som hjälper våra kunder öka hållbarheten i sin produktionskedja.

KONTAKTA OSS

Nya krav på arbetsgivare

Utvecklingen av nya energilösningar, etableringen av ny grön industri och att omvandla branscher till att bli mer hållbara kommer att kräva en enorm tillgång till personal med grön kompetens. Enligt beräkningar från World Economic Forum kommer det behövas 30 miljoner nya gröna jobb redan 2030. Men idag är det bara 6% av Sveriges företag som anser sig ha rätt kompetens på plats. Kompetensbristen är redan nu stor och kommer att öka i takt med att behoven blir större. Tillsammans med våra systerbolag är Manpower ett av världens största företag för bemanning, rekrytering och HR-tjänster. Vi har kunskap och verktyg att snabbt hitta den kompetens du behöver för din gröna omställning. Vi har också möjlighet att kompetensutveckla kandidater och göra dem startklara för nya gröna uppdrag.

Våra tjänster inom den gröna transformationen

Bemanning

Vi kan hjälpa dig att bemanna pågående verksamhet så att dina anställda kan fokusera på att utveckla nya gröna initiativ. Vi kan också tillsätta rätt kompetens för nya satsningsområden inom den gröna omställningen. Det är viktigt att ha en personalstyrka som hela tiden är anpassad efter dina utmaningar och behov för att nå affärsmålen.

 

Vi har engagerade rådgivare på 50 kontor över hela landet, som står redo att hjälpa dig med kompetenta medarbetare i din bransch. Vare sig du har behov av enskilda konsulter eller behöver volymtillsättning så kan vi hjälpa dig med rätt personal.

 

Läs mer om vårt erbjudande inom bemanning eller volymlösningar.

Rekrytering

Nästan alla branscher förändras – eller kommer att förändras under de kommande åren, men många företag vet inte vilken kompetens de behöver eller var de kan hitta dem. För att attrahera talanger till gröna jobb krävs ett attraktivt arbetsgivarvarumärke där det finns ett tydligt syfte och en företagskultur som prioriterar hållbarhetsfrågor.

 

Vårt systerbolag Jefferson Wells, som utför rekryteringsuppdrag, hjälper er att nå ut i bruset och hitta talangen med rätt kompetens och potential för ert behov. De jobbar med en ISO-certifierad rekryteringsprocess som säkrar en fördomsfri leverans och gör utförliga tester för att säkerställa att kandidaten är rätt för uppdraget.

 

Läs mer om Jefferson Wells och rekrytering inom den gröna omställningen.

Kompetenspartner

Är din talangstrategi hållbar? För att verksamheter ska ha medarbetare med rätt kompetens idag och i framtiden krävs en bra och genomtänkt talangstrategi. Vår koncern kan hjälpa dig med rådgivning, utveckling och omstrukturering av personalstyrkan, så att du som arbetsgivare alltid ligger i framkant. Våra kollegor på Talent Solutions är specialister på ledarutveckling, förändrings- och omstruktureringslösningar och outsourcing av skalbara rekryteringslösningar för att säkerställa att du har medarbetare och chefer med rätt kompetens.

 

Kontakta Talent Solutions för mer information!

Våra nya gröna satsningar

Battery-academy

Battery Academy via InnoEnergy

Vi samarbetar med InnoEnergy Skills Institute, ledande expert inom Renewable Energy, för att kompetensutveckla nya medarbetare till batteriindustrin. I Sverige har 60 personer hittills fått möjlighet att utbilda sig inom batteriteknik. Internationellt innebär samarbetet att vi utbildar kandidater för 70 roller, bland annat batteri-tekniker, tekniker för elfordons-laddare, underhållsoperatörer och produktionsingenjörer. Förhoppningen är att vi tillsammans ska utbilda 800 000 personer i batterivärdekedjan över hela Europa till slutet av 2025.

Förutom att snabbt kunna förse marknaden med utbildad personal i branscher som lider av stor kompetensbrist, ger vi också våra kandidater möjlighet att ta del av en väldigt eftertraktad och gratis utbildning med certifikat.

Vill du veta mer?
Kontakta Steinar Jonasen Instefjord, Green Business Development Director, ManpowerGroup Nordic

 

SolarAcademy

SolarAcademy

Utvecklingen av solenergi växer explosionsartat och enligt Svensk Solenergi krävs minst 8 000 nya solcellsmontörer för att möta 2024 års behov. SolarAcademy är vårt sätt att snabbt hitta och utbilda solcellsmontörer att leverera till våra kunder. Erbjudandet innebär att vi attraherar och validerar kandidater med eller utan relevant bakgrund, och förser dem med rätt kunskaper för att arbeta som solcellsmontörer. Vi hjälper er att kartlägga era behov och att lägga upp en utbildningsplan därefter. Vi sköter allt arbetsgivaransvar, onboarding och introduktion, och gör regelbundna uppföljningar för att säkerställa leveransens kvalitet.

Vill du veta mer?
Kontakta Mikaela Vinestrand, Head of Enterprise Sales, Manpower

 

Global-network

Globalt nätverk för kompetens på håll

Kompetensbristen inom det gröna skiftet är stort och det kan vara svårt att hitta rätt personal på den egna orten. Vi hjälper företag att hitta rätt kompetens även utanför den nära omgivningen. Med närvaro på 50 svenska orter och verksamhet i över 80 länder har vi verktyg, nätverk och metoder för att rekrytera personal från andra platser än de fysiskt närliggande orterna. 

Läs mer om vår koncern och vårt globala nätverk här.

connector-image
connector-image
Ny rapport: Så påverkas arbetsgivare och medarbetare av den gröna omställningen

Företag både i Sverige och internationellt behöver öka sin kompetens betydligt för att klara av den gröna omställningen. En ny rapport från ManpowerGroup utforskar hur den gröna omställningen påverkar framtiden både för arbetsgivare och medarbetare.

Steinar Jonasen Instefjord

Green Business Development Director, ManpowerGroup Nordic

I samband med den gröna omställningen kommer företag att söka efter andra kompetenser hos sina anställda för att möta de ökande kraven på hållbarhet, miljömedvetenhet och innovativa lösningar. Detta kräver att man ständigt jobbar med kompetensutveckling för att säkerställa att arbetskraften är redo att möta de utmaningar och möjligheter som framtidens arbetsliv erbjuder.

loading
connector-image
connector-image
GRÖNA JOBB: TRENDRAPPORT 2023

Enligt World Economic Forum kan den gröna omställningen skapa så många som 30 miljoner nya jobb världen över till 2030. Men förändringen ger upphov till ett växande problem: bristen på kompetens. ManpowerGroups senaste globala rapport tittar på de viktigaste trenderna kring det gröna skiftet och hur det kommer att påverka företag och arbetsmarknad.