Warehouse

Onsite - Volymlösningar

Manpowers Onsitelösningar gör att vi i ett nära samarbete med dig som kund kan tillsätta stora volymer av personal Just-In-Time.

KONTAKTA OSS
Sophia

Vår onsitelösning frigör tid för er att fokusera på er kärnverksamhet

Samtidigt som ni höjer kvalitén och produktiviteten genom bättre tillgång till kompetens. Vi på Manpower har lång erfarenhet av att skapa kundanpassade onsite lösningar med ständiga förbättringar och mätbara effekter för att uppnå kostnadseffektivitet för våra kunder. Lösningen innebär en ökad flexibilitet för er bemanning och vi hjälper er samordna bemanningsbehovet och behovet av kompetens. Genom en kundanpassad samarbetsmodell och en tydlig implementering och tidsplan läggs grunden för ett bra samarbete, mellan er som kund och vi på Manpower.

Hur fungerar Onsite-volymlösningar?

Nedan listar vi fördelar med Manpowers Onsite-lösning

Hur lång tid tar det att implementera en Onsite lösning med er?

Från det att ett avtal är tecknat, så tar det 2-3 veckor innan lösningen är i full drift.

Vad får vi om vi väljer Manpowers lösning?

  • Du får bättre tillgång attraktiv kompetens som är kvalitetssäkrad, vilket gör att du istället kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi arbetar med ett digitalt arbetssätt i alla led, med de senaste verktygen för att skapa en positiv upplevelse för kandidaterna.
  • Ni får en seriös partner med fokus kund, konsult och kandidat. En dedikerad rekryteringsorganisation som arbetar proaktivt med attraktion och kvalitetssäkring av kandidater.
  • Dedikerat kundteam och kundanpassad affärsmodell utifrån er verksamhet.
  • Med musklerna som en global organisation men med en lokal närvaro och lokal förankring med hög kunskap om den lokala marknaden.
  • Partnerskap; Vi investerar mycket tid i våra kunder, fokus för oss är att bygga partnerskap med varje unik kund. 

 

Vilken support får vi av er som partner i de olika delarna i lösningen?

Fullskalig lösning som tar ansvar för kandidatattraktion, bemanningsplanering, konsultnöjdhet, effektiv och värdeskapande närvaro med ständiga förbättringar och mätbara resultat. Vi bidrar med vår erfarenhet och expertis av liknande lösningar för att säkerställa att vi utvecklar vår gemensamma lösning.

Vem hos er kommer vi ha kontakt med?

Vi sätter alltid upp ett dedikerat kundteam med en tydlig samarbetsmodell som passar just er organisation.

 

Vad behöver vi investera för tid i ett samarbete?

Manpower tar fullt ansvar för att driva samarbetet och implementeringen. Vår erfarenhet är att du som kund behöver investera ca 10 timmar i samarbetet och implementeringen.

Vad kostar det?

 

Klicka här så berättar vi mer. Kontakta Manpower

Så fungerar våra onsitelösningar

Klicka för att se filmen

Branschens nöjdaste kunder

I många år har Manpower legat i topp i Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten inom bemanningsbranschen. Detta år landar vi på andraplats bland samtliga leverantörer och vår snittpoäng ligger en bra bit över branschens medelvärde. Vår lokala närvaro, vår storlek och vår ständiga affärsutveckling gör att vi hela tiden förbättrar våra leveranser, oavsett uppdragens komplexitet.

LÄS MER HOS SKI
Ledare på Manpower

Mikaela Vinerstrand

Head of Enterprise Sales

Manpower Onsite är lösningen för verksamheter som har behov av stora volymer av samma typ av tjänster och där bemanningsbehovet varierar – ibland från dag till dag. Lösningen integreras i kundens verksamhet för att kunna reagera snabbt och avlasta de inhyrande cheferna hos kunden. Resultatet för kunden blir en kostnads- och effektivitetsoptimerad lösning och organisation som ständigt anpassas och förbättras med en minimal egen insats.

loading