Office-cubicle

Behöver du rekrytera?

Via vårt systerbolag Jefferson Wells levererar vi snabbt vassa kandidater när du behöver rekrytera.

JEFFERSON WELLS HEMSIDA
Alexandre

Våra rekryteringskonsulter jobbar inom flera kompetensområden för att täcka ert behov

Med omfattande nätverk och lång erfarenhet av att rekrytera tjänster som administratörer, ekonomi - och löneassistenter, kundtjänstpersonal, säljare, produktionspersonal, operatörer, servicetekniker och drifttekniker skräddarsyr vi våra lösningar efter ditt behov och erbjuder allt från hel- till delprocess.

Jefferson Wells säkerställer att du får den bästa kandidaten

Med vår kunskap om kandidatmarknaden och med en kvalitetssäkrad urvalsprocess skapar vi förutsättningar för att vi ska hitta den kandidat du söker.

Vad gör Jefferson Wells till specialister?

Alla våra rekryterare är experter inom sina områden. Vi har tillgång till cirka 250 000 aktiva CV:n och genomför över 5000 rekryteringar inom alla tjänsteområden per år. När du kontaktar oss är vi väl förberedda på att lösa ditt behov.

Vad får du om du går med Jefferson Wells?

Vi inleder varje uppdrag med en grundlig analys av ditt företags nuläge och framtida behov. Vi har en välutvecklad rekryteringsprocess för att identifiera de individer som matchar dina behov och din kultur bäst. Resultatet? Personal med rätt kompetens, erfarenhet och motivation.

Hur går vi tillväga?

Vår rekryteringsmetodik bygger på vetenskaplig grund och erfarenhet. Våra rekryteringskonsulter är givetvis utbildade och certifierade, ofta inom flera olika testverktyg samt sökmetoder. De flesta har dessutom lång erfarenhet och är specialiserade inom det kompetensområde som de verkar inom. 

Vad gör vårt samarbete framgångsrikt?

Nyckeln till en lyckad rekrytering är starka kandidatnätverk samt förmågan att attrahera kandidater som motiveras av er företagsmiljö och arbetsuppgifter. Vi har ett proaktivt och strukturerat arbetssätt för att bygga kandidatnätverk inom de specialistområden där vi verkar. Det omfattar bl a våra många kund- och kandidatmöten, våra samarbeten med olika intresse- och nätverksorganisation och våra konsult- och rekryteringskonsulters egna nätverk.

Antal kontor i Sverige

Tusen referenstagningar

Tusen kompetensbaserade intervjuer per år

Våra rekryteringstjänster

Med vår kunskap inom rekrytering och med en kvalitetssäkrad urvalsprocess skapar vi förutsättningar för att vi ska hitta rätt kandidat för din verksamhet. Här läser ni mer om vilka områden vi kan hjälpa er inom:

Chef- och specialistrekrytering

Vi är marknadsledande och har lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Vi hjälper dig att kartlägga ert företagsbehov och marknad för att attrahera rätt kandidater. Det är så vi går till väga när vi genomför ca 5000 årliga rekryteringar av chefer och specialister.

Search

Varje vecka möter vi ca 1000 chefer och specialister, kombinera det med våra erfarna rekryteringskonsulters searchtillgångar, personliga nätverk och det ger dig tillgång till ett av marknadens bredaste nätverk av eftertraktade talanger som söker nästa utmaning i yrkeslivet.

Selection-rekrytering

En positiv kandidatupplevelse är avgörande för att skapa ett starkt Employer brand och attrahera rätt kompetens. Vi tar hand om ert första urval och skapar förutsättningar för att du träffar de kandidater som matchar ert behov.

Executive-rekrytering

Vi har lång erfarenhet av att jobba med executiva tillsättningar. Vi vet vilken diskretion och struktur som krävs för att överträffa förväntan vid tillsättning av en VD, kommundirektör eller en annan nyckelroll till ditt företag.

Online-rekrytering

Vi har alltid kandidaten i fokus och vill ge förutsättningar till en hållbar rekryteringsprocess. I en onlinerekrytering äger kandidaten helt sin förmåga att prestera och presentera sig i de olika rekryteringsstegen.

Second opinion

Rekryteringen hanteras av er med stöd av en objektiv bedömning från våra erfarna rekryteringskonsulter. Vår professionella analys ger dig ett stärkt bedömningsunderlag. Att gå på känsla kan bli dyrt.

Våra tester

Vi erbjuder tester för objektiv bedömning av kandidater. Det är viktigt för oss att vara nära både den senaste tekniken och psykometriska forskningen, därför har vi knutit marknadens mest framåtlutade testleverantörer till oss.

Assessment-center

Visa har lång erfarenhet av att bygga framgångsrika Assessment Centers. Med fullt ägandeskap för förberedelser, genomförande och uppföljning, hjälper vi dig att testa ett stort antal kandidater på en och samma gång och ger er ett kvalitativt underlag inför beslut om anställning. Vi kombinerar olika typer av utvärderingsverktyg och alltid med ett kompetensbaserat fokus!

Learnability

Learnability är ett sätt att tänka när man ska rekrytera nya medarbetare, det handlar om människors förmåga att lära sig nytt. Behovet av learnability kommer dels ur att vi idag har en stor kompetensbrist och att väldigt många verksamheter både i privat och i offentlig sektor är i snabb förändring, ofta drivet av digitalisering. Det ställer nya krav på både befintliga och nya medarbetare, som tillsammans ska se till att förändringen genomförs.

Kompetensbaserad intervjuteknik

Vi arbetar systematiskt med kompetensbaserad intervjumetodik som skapar förutsättningar för en objektiv och strukturerad bedömning av kandidaten. Genom att aktivt arbeta med den subjektiva medvetenheten låter vi inte egna erfarenheter och världsbild vara en del vår bedömning – det kräver träning!

Projektrekrytering

Vid sidan om rekrytering till enstaka tjänster har vi även stor erfarenhet av att driva olika rekryteringsprojekt. Vi skräddarsyr lösning efter kundbehovet. Det kan vara ett större eller specifikt rekryteringsbehov under en begränsad tid, det kan vara lokalt eller nationellt, delar av en rekryteringsprocess eller en hel rekryteringsprocess. Vi tillsätter alltid en projektorganisation och bygger en process för att på bästa sätt tillsätta tjänsterna och lösa kundens behov.

RightOnboarding

Varför onboardingstöd?

Forskning visar att när onboardingprocessen genomförs välkomnande och strukturerat blir resultatet:

 

  • Snabbare startklara nyanställda
  • Större nöjdhet i rollen
  • Större lojalitet med arbetsgivaren
  • Högre prestationsnivå hos individen
  • Stärkt självförtroende i rollen
  • Mindre stress för individen
  • Lägre risk för oönskad personalomsättning

RightOnboarding ser fram emot att bidra till din, din verksamhets och din nyanställdes framgång! Lösningen är baserad på forskning och studier. Den är lättillgänglig, digital och av stort värde för arbetsgivarvarumärket, för dig som ledare och för att stärka din nyanställdes produktivitet och prestation i nya rollen.

RightOnboarding är en lösning som är designad och erbjuds av Jefferson Wells systerbolag Right Management, del av Talent Solutions ManpowerGroup.

Hör av dig!

Jefferson Wells kan hjälpa din verksamhet genom skräddarsydda konsult- och rekryteringslösningar. Fyll i formuläret på deras hemsida så kontaktar de dig inom kort.

KONTAKTA JEFFERSON WELLS