Har du ett framtidsjobb?

Arbetsmarknaden genomgår just nu stora förändringar. Många vanliga yrken och arbetsroller kommer att förändras, och i vissa fall försvinna helt. Vi har gjort en kartläggning baserad på statistik från Arbetsförmedlingen och SCB som visar vilka vanliga yrken som kommer att drabbas hårdast. Här hittar du också listan med de vanligaste jobben med goda jobbchanser.
Har-du-ett-framtidsjobb

Inom nästan en tredjedel av Sveriges 30 vanligaste yrken finns det små möjligheter till arbete på fem års sikt. Bland annat är det butikssäljare, barnskötare samt lager- och terminalpersonal som kommer att drabbas hårdast. De dåliga jobbutsikerna beror delvis på ökad automatisering och AI, men även på höjda utbildningskrav. 

Som tur är kan du förbättra jobbutsikterna rejält genom kompetensutveckling. En vidareutbildning från barnskötare till förskollärare, från butiks- till restauranganställd eller från lagermedarbetare till lastbilsförare ökar jobbmöjligheterna och kan dessutom ge dig en högre månadslön. 

Samtidigt som vissa yrken har små chanser till jobb framöver lider andra vanliga yrken av svår kompetensbrist, både i dag och på fem års sikt. Elektriker, mekaniker och maskinoperatörer är exempel på bristyrken som endast kräver gymnasieutbildning, medan bristyrken på högskole- och universitetsnivå bland annat omfattar revisorer, systemutvecklare och förskollärare. 
 

De vanligaste yrkena som har små jobbmöjligheter på fem års sikt

 • Butikssäljare inom fackhandel 

 • Grundskollärare 

 • Lager- och terminalpersonal 

 • Butikssäljare inom dagligvaror 

 • Barnskötare 

 • Övriga kontorsassistenter och sekreterare 

 • Elevassistenter 

 • Fastighetsskötare 

 • Ekonomiassistenter 
    

De vanligaste yrkena som har goda jobbmöjligheter på fem års sikt 

 • Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 

 • Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl 

 • Städare 

 • Vårdbiträden 

 • Vårdare, boendestödjare 

 • Restaurang- och köksbiträden m.fl 

 • Förskollärare 

 • Personliga assistenter 

 • Lastbilsförare m.fl 

 • Grundutbildade sjuksköterskor
   

Är du på jakt efter ett nytt jobb idag?

Se alla lediga jobb