Hållbarhet inom Manpower

Vi tror att hållbara arbetssituationer och meningsfullt arbete kan förbättra världen. Vi jobbar aktivt för att skapa inkluderande arbetsplatser där individer kan växa och uppnå sina karriärdrömmar samtidigt som innovation och produktivitet ökar.

Sophia

Vi tycker att alla människor har rätt till ett jobb – och vi gör mer än att bara prata om det.

Varje år hjälper vi ungefär 20 000 människor i Sverige till sysselsättning. Vårt sociala engagemang kan mätas genom det avtryck det ger i samhället och våra insatser på arbetsmarknaden är positiva både för individen och för näringslivet.

Erkända för vårt hållbarhetsarbete

ManpowerGroup Sveriges hållbarhetsarbete rankas på guldnivå i EcoVadis oberoende hållbarhetsbedömning, vilket placerar oss bland de 1% bästa i bemannings- och rekryteringsbranschen internationellt. EcoVadis är en av världens största och mest betrodda leverantörer av hållbarhetsbetyg för företag.

Vårt arbete för en hållbar arbetsmarknad

Att ha ett arbete att gå till kan skapa mening och sammanhang, därför vill vi stötta människor till egen försörjning och utveckling. Varje år sätter ManpowerGroup som Manpower är en del av ungefär 20 000 personer i Sverige till sysselsättning. Genom en rad olika insatser hjälper vi människor att utveckla de färdigheter som behövs för att komma in på arbetsmarknaden, och att bygga upp nya kompetenser som efterfrågas i takt med att behoven på arbetsmarknaden ändras.

Socialt ansvar – trygghet och inkludering för anställda

Samtliga våra medarbetare har kollektivavtal och den anställningstrygghet som kommer med det. Vi har också hög ambitionsnivå inom arbetsmiljöområdet. Alla har rätt till en hälsosam arbetsmiljö som är säker och jämställd och där riskerna för olycksfall och arbetssjukdomar minimeras.

Kompetensbaserad mångfald skapar förutsättningar för ökad tillväxt och sunda organisationer och för oss är det en självklarhet att vår personal speglar den mångfald som finns i samhället. Därför är fördomsfri rekrytering centralt i våra processer. Vi arbetar även aktivt med att främja jämställdhet.

Miljöarbete med sikte mot klimatneutralitet

ManpowerGroup har sedan länge ett systematiskt miljöarbete som bygger på ständig förbättring. Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp utifrån metoden för vetenskapligt baserade mål och ska halvera våra utsläpp till 2030 och nå klimatneutralitet 2045. För att nå målen arbetar vi exempelvis med att minimera påverkan från tjänsteresor och att minska vår energiförbrukning. Miljöarbetet är certifierat enligt ISO 14001 och är en integrerad del av vår affärsplaneringsprocess.

God bolagsstyrning – hållbarhet i affären

Vi driver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och transparent sätt med en hög etisk standard. Fokus på säker hantering av information och data bidrar till en god bolagsstyrning. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser.

Högsta betyg i hållbarhet

ManpowerGroup Sveriges hållbarhetsarbete har nått högsta nivån i EcoVadis internationella hållbarhetsbedömning. EcoVadis är en av världens största och mest betrodda leverantörer av hållbarhetsbetyg för företag. De utvärderar mer än 75 000 företag världen över utifrån hur företagen hanterar sin påverkan på ekonomi, miljö och samhälle samt hur transparent deras arbete är.