Användaravtal

Användaravtal

Jag lämnar härmed samtycke till att ManpowerGroup behandlar mina personuppgifter på det sätt som här anges. Jag är medveten om att uppgifterna kommer att delas med kunder och övriga, såsom anges nedan. Uppgifterna lämnas frivilligt och jag har gjorts uppmärksam på mina rättigheter i enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen (2016/679/EU).

Integritetsskydd

ManpowerGroup ser till att skydda dina personuppgifter. Vi följer noga våra rutiner för integritetsskydd och dataskyddsförordningen (GDPR). Vi samlar in och behandlar känsliga uppgifter i enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen (2016/679/EU), endast med ditt samtycke eller under omständigheter där vi måste, för att följa gällande lagstiftning. Här beskriver vi de typer av personliga uppgifter som vi samlar in, hur vi använder uppgifterna, med vem vi delar dessa och de åtgärder som vi vidtar för att skydda uppgifterna.

Hur vi använder de uppgifter vi samlar in:

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter där så är nödvändigt:

(I) för att fastställa och upprätthålla en anställning eller ett personal-/kandidatförhållande med dig.

(II) för att bedöma din lämplighet för en tjänst eller ett uppdrag, för att meddela dig om relevanta möjligheter och karriärövergångstjänster och ordna anställning eller uppdrag åt dig.

(III) för fullgörandet av våra leveranser till kunder, förvaltning av tjänster på plats och outsourcingarrangemang.

(IV) för att meddela dig om andra tjänster som vi tillhandahåller.

(V) för förvaltning av företagsrisker, lösningar och försvar av rättsliga anspråk och åtgärder, efterlevnad av domstolsbeslut och andra rättsliga förpliktelser och rättsliga krav.

(VI) medarbetarhantering såsom villkor, löner, skatterelaterad information, arbetstidsrapporter, kvalitetsuppföljning, osv.

(VII) för att skicka ut undersökningar och tävlingar.

Information som vi delar

De personuppgifter som du tillhandahåller oss får delas till samtliga bolag inom ManpowerGroup-organisationen, säljare som arbetar för vår räkning, leverantörer som kan biträda oss i kandidatplaceringar, till kunder, både inom landet och utomlands, och där vi i annat fall är förpliktade att göra detta genom domstolsbeslut. I varje enskilt fall har ManpowerGroup vidtagit åtgärder för att säkerställa att samtliga uppgifter som delas åtnjuter en rimlig uppgiftsskyddsnivå.

Rätten till åtkomst, uppdatering och borttagning av personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till, uppdatera, rätta och ta bort dina personliga uppgifter i enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen. Om du har några frågor angående denna policy avseende integritetsskydd eller skulle vilja utöva dina rättigheter, vänligen fyll i vårt formulär för databegäran.


Vänligen läs ManpowerGroups Integritetspolicy om ManpowerGroups globala åtagande avseende integritetsskydd.