"Manpower makes my life easier.”

Adipis cing elit rem ipsum dolor sit amet. Lorem Ipsum dolor simet.Adipis cing elit rem ipsum dolor sit amet. Lorem Ipsum dolor simet. Lorem Ipsum dolor set ame.

Senast uppdaterad 2020-06-11

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarig är ManpowerGroup AB inklusive dess dotterbolag* med registrerat säte i Sverige.   
De personuppgifter som samlas in kontrolleras och behandlas av Personuppgiftsansvarig.  Därutöver får personuppgifter behandlas eller gemensamt kontrolleras av Personuppgiftsansvarigs samarbetspartners.   

Denna policy avseende behandling av personuppgifter gäller (1) våra kandidater och mottagare av våra karriärhanteringstjänster, (2) våra kunder, som vi anlitar eller tilldelar en av våra kandidater till, (3) användare av våra webbsidor och appar (”Sajter”)**, och (4) företrädare för våra affärspartners, kunder och leverantörer. Denna policy avseende behandling av personuppgifter gäller inte våra interna medarbetare eller konsulter. 

Denna policy avseende behandling av personuppgifter anger de sorters personuppgifter eller personlig information som vi samlar in, hur vi använder sådana uppgifter, hur vi behandlar och skyddar de uppgifter vi samlar in, hur länge vi lagrar dessa, med vem vi delar dessa, till vem vi överför dessa och de rättigheter som enskilda kan utöva avseende vår användning av deras personuppgifter. Vi anger även hur du kan kontakta oss angående våra förfaranden som avser behandling av personuppgifter och utövandet av dina rättigheter. Våra förfaranden som avser behandling av personuppgifter kan komma att skilja sig mellan de länder vi är verksamma i för att återspegla inhemsk praxis och rättsliga krav och du kan granska särskilda inhemska villkor genom att besöka lokala webbsidor.  

Discuss Your Needs

GET IN TOUCH