Vårt hållbarhetsarbete

Att erbjuda människor stöd till att hitta ett arbete och ge individer möjlighet till en egen försörjning har alltid varit vår kärnverksamhet.

Vi är en av Sveriges största arbetsgivare vilket innebär ett stort ansvar, inte minst för vår omvärld. Därför har vi ett hållbarhetsarbete som stöttar de globala målen för hållbar utveckling.

Arbetslivet förändras i snabb takt. Vi på ManpowerGroup vill bidra till att både företag och människor förstår och hanterar denna omställning. Vi vill hjälpa människor att kunna förbättra sina karriärmöjligheter, välja vägar till ett bättre liv, hitta sitt första eller nästa jobb, gå vidare i karriären och utveckla sin kompetens. På så sätt blir de bättre rustade för arbetslivets krav och anställningsbara på lång sikt. Vi vill också bidra till att företag och verksamheter förstår omställningen och går stärkta ur den.

En hållbar arbetsmarknad

Vi vill visa att det är möjligt att genomföra förändringar och samtidigt skapa nya möjligheter och bättre arbetstillfällen, vårt sociala engagemang ska kunna mätas genom det avtryck det ger i samhället. Genom vår kunskap och expertis hittar vi innovativa lösningar som bygger en hållbar arbetsmarknad. En arbetsmarknad som inte utestänger, utan inkluderar och ger alla individer möjligheter.

kvalitet och miljöcertifiering

Vårt mål är att enbart samarbeta med leverantörer som själva bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och som även de är intresserade av att skapa ett hållbart arbetsliv.

Minimal miljöpåverkan

Vi arbetar aktivit med att minska den påverkan vår verksamhet har på miljön. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 .

Hur vi jobbar med hållbarhet

Både i Sverige och globalt är vi engagerade för att skapa en arbetsmarknad som är väl förankrad i framtiden!