Vilka dolda kostnader kan uppstå vid en felrekrytering? Gör testet!

Det talas om att en felrekrytering kostar ca 700.000 kronor. Det är dock bara toppen på isberget. Här är alternativkostnaderna som ofta glöms av.

Personalförsörjning är helt kritiskt och avgörande för företagets framtid. Rätt personal gör mycket. Som ett exempel så hade Instagram endast 13 anställda när bolaget 2013 köptes av Facebook för 1 miljard dollar. Rätt medarbetare i kombination med rätt förutsättningar gör helt enkelt underverk och fel medarbetare kan sätta företaget på ruinens brant. 

Dåliga rekryteringar är dyra - men viktiga lärdomar

Därför gäller det att alltid se felrekryteringar som en lärdom - att lägga tid på att reflektera och fundera på varför det i slutändan blev en felrekrytering. Här handlar det om att vända blicken in mot sig själva och företaget.

Många felrekryteringar kan vara början på slutet

Det är alltid enkelt att prata generiskt om rekrytering - att det finns en enda lösning som fungerar för alla företag. Det hade varit enkelt. Men. Eftersom alla företag är unika så fungerar också rekryteringen unikt. Beroende på hur starkt varumärket är, vad man säljer, vilken bransch man är i och hur mogen ledningen är och så vidare. 

Kostnader som vi pratar om: lön och rekrytering

Kostnader för lön och rekrytering är lätt att förstå. De är tydliga och konkreta. Här måste hela rekryteringsprocessen vägas in. All dokumentation och framtagande av intervjumaterial. Förutom kostnaden för den externa rekryteringen tillkommer den nya kollegans direkta lönekostnad och arbetstidskostnad för personal som hanterat rekryteringen internt. 

De kostnader som inte är lika lätta att upptäcka med en felrekrytering är de alternativa och dolda kostnaderna. Det kan vara allt ifrån förlorade affärsmöjligheter, förlorad effektivitet i teamet till ett försvagat varumärke. 

Så för att återgå till summan 700.000 kronor som antagligen är alldeles för låg, så kommer här 5 alternativkostnader som vi inte pratar om vid en felrekrytering:

Här är 5 alternativkostnader (kostnader som vi inte pratar om)

1. Kollegor påverkas av en felrekrytering

En felrekryteringen kan påverka de närmaste kollegorna och andra medarbetare i företaget. Vid till exempel en felrekryteringen av en chef så genererar underprestationer ut till de övriga medarbetarna, vilket kan få kostnaderna att rusa iväg. I värsta fall kanske till och med vissa kollegor väljer att lämna företaget. Det heter ”People Don't Quit Jobs - They Quit Bosses” av en anledning. 

2. Felaktiga beslut 

En person som tar felaktiga beslut kan orsaka problem eller tapp av bra relationer till befintliga kunder. Beroende på vilken typ av tjänst medarbetaren har kan konsekvenser för felaktiga beslut bli väldigt kostsamma. 

3. Att inte nå sin budget 

Klassiker! För varje månad som en nyanställd inte når sin budget så förlorar ni potentiella affärer i en hög fart. Kort sagt, kostnaden för en medarbetare som inte når sin budget blir så småningom skyhög. Själva lönen för den anställde är inte den stora kostnaden utan den alternativa kostnaden är vad personen missar i potentiella affärer.

4. Bortprioritera Employer Branding

Hur mycket pengar och resurser lägger ni på platsannonser och att marknadsföra er som arbetsgivare? Hur stort är marknadsföringskontot för Employer Branding? Vad kostar det att få en intervju med en bra kandidat? Se till att vara smarta när det gäller marknadsföringen av er som arbetsgivare. Gör ni som alla andra får ni betala dyrt, men om ni däremot är lite kreativa i ert Employer Brand kommer ni att få mer tillbaka för er insats. Och förhoppningsvis också högre kvalité på ert urval. 

5. Att stressa igenom introduktionsfasen

En ny anställning medför alltid introduktions- och utbildningskostnader. Hur mycket tid lägger kollegor och andra medarbetare på att försöka få den nya personen på banan så att hen kommer in i sin roll och kan börja leverera så snabbt som möjligt? Som företag vill man alltid att den här sträckan ska vara så kort som möjligt, men det är viktigt att inte ha för bråttom här, eftersom det kan leda till en sämre introduktion, som kan påverka leverans till kund.

Vill du veta exakt vad din felrekrytering kostar?

Räkna ut din kostnad för en felrekrytering här