Manpower Matchning godkänd som leverantör i Arbetsförmedlingens nya upphandling

Manpower har godkänts av Arbetsförmedlingen som leverantör av tjänster för att hjälpa arbetssökande mot jobb eller studier. Den nya upphandlingen av tjänsten Rusta och matcha 2 gjordes med målet att göra tjänsten mer effektiv och ändamålsenlig.

Vi kommer att kunna ge stöd till arbetssökande mot jobb eller studier utan avbrott och fortsätter att bidra till att minska matchningsgapet i Sverige. I nuläget är över 340 000 personer arbetssökande, om fler får hjälp till utbildning och kompetensutveckling kan det göra stor skillnad, både för samhället och för individerna, säger Lena Molin, Operativ chef Manpower Matchning.

Den nya uppdaterade tjänsten Rusta och matcha 2 kommer att gälla från april. Upphandlingen är en del i att reformera Arbetsförmedlingen att samarbeta med kompletterande aktörer och skapa likvärdigt utbud av tjänsten i hela landet.

Läs mer om tjänsten här https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/rusta-och-matcha-2

Manpower finns i hela landet med ett 70-tal kontor och levererar sedan 2014 motsvarande tjänster till Arbetsförmedlingen och har under denna tid hjälpt cirka 13 000 arbetssökande personer till ett nytt jobb eller studier. Läs mer om hur vi jobbar på vår hemsida - www.manpower.se/manpowermatchning