Glöm flexibla arbetstider - nu är det flexibelt arbetsliv som gäller

Att medarbetare ska kunna anpassa sitt arbete efter sitt liv och inte tvärtom har blivit en av de viktigaste delarna när det gäller arbetsgivarvarumärke. En arbetsgivare som inte bara hjälper medarbetaren att prestera på jobbet utan också möjliggör självförverkligande utanför jobbet har idag ett enormt försprång.

Exakt hur ett flexibelt arbetsliv kan se ut är unikt för varje företag. Det viktiga är att det synkroniseras och accepteras av de medarbetare som man vill ha och göra sig attraktiv för. Men rent generellt så kan vi se ett tydligt mönster om att det inte längre räcker med att erbjuda flexibla arbetstider.

Anledningen till att efterfrågan på flexibla arbetsliv har ökat är, enligt vår rapport ”Work for me”, globaliseringen. Fler och fler företag arbetar idag på en global marknad - och eftersom man arbetar i flera tidszoner så är kravet på ett flexibelt arbetsliv en naturlig del i verksamheten.

En annan sak som också sticker ut i rapporten är att personer som har haft flexibla arbetstider och arbetsplatser väldigt ogärna vill återgå till en traditionell roll där arbetet måste utföras på plats enligt vissa tidsramar.

Vad innebär en flexibel arbetsplats?

Här är några av de största områdena som man identifierade i rapporten.

Flexibla arbetstider
Det som vi traditionellt förknippar med ett flexibelt jobb - det vill säga att vi själva bestämmer över vilka tider vi vill komma och gå. Detta är idag en självklarhet på de flesta arbetsplatser där det finns möjlighet att applicera detta.

Ett platsoberoende arbete
Att kunna välja varifrån man vill jobba är något som har blivit mer och mer aktuellt de senaste åren. Främst så startade detta inom IT-sektorn eller tjänster som är per definition möjliga att sköta från en laptop.

Att du själv kan påverka vilka pass/tider du vill arbeta
Detta handlar om att på arbetsplatser med skiftjobb erbjuda möjligheten att själv i hög utsträckning kunna påverka vilka pass och skift man vill arbeta. Att man inte längre bara blir tilldelad pass.

Jobba hemifrån delvis
Många av oss har säkert arbetsuppgifter som inte går att utföra på distans utan måste vara närvarande, vid till exempel leveranssituationer, möten eller projekt. Om 80% av dina arbetsuppgifter går att utföra på distans - så finns möjligheten att utföra dessa uppgifter hemifrån om så önskas.

Koncentrerade jobbperioder
Handlar om att ha möjligheten att arbeta längre dagar men färre dagar på veckan - eller att man arbetar mer i vissa perioder för att vara ledig en längre sammanhängande period.

Obegränsad betald semester
Ja, du läste rätt. Vid första anblicken känns detta kanske en aning knäppt. Men om du tänker efter så finns det också personer som detta skulle kunna fungera med. Obegränsad betald semester är något som har börjat att dyka upp här och där och kommer förmodligen att bli vanligare och vanligare - främst bland högpresterande yrken.

En helt ny värld för dig som arbetsgivare

Vad innebär då detta för dig som arbetsgivare?
Ur en arbetsgivares synpunkt så kan detta såklart låta en aning besvärligt. Visst, det är ganska höga krav, men faktum är att du inte kan påverka kraven från dina medarbetare - det finns där - oavsett vad du tycker.

Vad du däremot som arbetsgivare kan påverka är såklart vilka du anställer - och det är här som det börjar bli intressant på riktigt. Till exempel om personen inte behöver vara på plats skulle du kunna anställa någon som bor på en annan ort. Personen skulle ju då rent teoretiskt sett kunna sitta överallt på hela jordklotet så länge internetuppkopplingen är bra.

Våga upptäck nya medarbetare
Om du vågar ta av dig dina traditionella rekryterarglasögon så finns det grupper i samhället som du kanske inte tittat på tidigare - som plötsligt blir intressanta. Studenter i andra länder eller pensionärerer. Om IT-supporten inte behöver sitta på plats så öppnar det helt nya dörrar när det gäller flexibilitet i anställningen - och på samma sätt skulle öka mångfalden i företaget.

Överväg alternativa anställningsformer - gigers
“Gigers” som idag utgör den extremt växande gigeconomyn runt om i världen skulle kanske vara intressanta när det gäller säsongsanställningar under kortare perioder. Kanske speciellt intressant för detaljhandel och restaurangbranschen.

 Rapport om det nya flexibla arbetslivet: Work for me

Läs mer om det nya flexibla arbetslivet i vår rapport: “Work for me”!