Så höjer du som chef energin i din arbetsgrupp

Man kan lätt konstatera att det har varit ett utmanande år för Sveriges arbetsplatser. Därför är det inte konstigt att många inte känner samma inspiration som tidigare, då stress och ovisshet påverkar oss på olika sätt. Chefer, glöm inte att bort att vara uppmärksamma på era arbetsgruppers energi – och fundera på vad ni kan göra för att höja den.

Efter mer än ett år av hemmajobb, videomöten och omställningar på arbetsplatsen kan det vara en utmaning att behålla en hög energi i sin arbetsgrupp. Som chef spelar du den viktigaste rollen i att motivera ditt team och du kan öka energin i den avsevärt. Vi guidar dig i hur du kan peppa och få din arbetsgrupp att hitta glöden! 

1. Visa uppskattning 

Vi vet alla att en av de största anledningarna till att vi känner jobbglädje är att vi får känna oss uppskattade på jobbet. Se därför till att göra det lilla extra för ditt team genom att kontinuerligt visa uppskattning för det, speciellt om ni inte ses på ett fysiskt kontor. Ett snabbt ”Tack!” eller ”Snyggt jobbat!” kan betyda mer än vad man tror för den som har tappat glöden. Det går även att sätta uppskattning på schemat genom att rutinmässigt sammanfatta veckans uppskattade bedrifter, till exempel i ett veckomejl. Sådana till synes små insatser kan få ditt team att känna sig sedda i en tid då mycket av den mellanmänskliga kommunikationen tillfälligt har försvunnit. 

2. Fira framgångar 

Idag är det viktigare än någonsin att fira framgångar – stora som små. Har ditt team nått ett viktigt säljmål? Har en medarbetare precis avslutat ett stort projekt? Har ni som team klarat av en tuff jobbperiod? Inga händelser är egentligen för små att uppmärksamma. Var kreativ och försök hitta nya sätt att fira framgångar på, till exempel genom en digital AW eller att genom att skicka ett oväntat bud hem till ditt team (förutsatt att policys tillåter det, förstås). På så sätt bygger du inte bara en glad företagskultur, utan du visar även ditt team genom gester att du ser och uppskattar deras arbete. 

3. Vårda och utveckla dina relationer 

Det är lätt hänt att man som arbetsledare fastnar i att tackla de dagliga arbetsuppgifterna. Helt förståeligt, då detta är en första prioritet. Glöm dock inte de mellanmänskliga aspekterna av jobbet som är minst lika viktigt för medarbetare. Ett sätt att vårda de personliga relationerna kan vara genom att regelbundet boka in individuella sittningar med sitt närmsta team. Här finns utrymme att prata om sådant som inte direkt rör jobbet, som till exempel familj och fritid. Självklart ska man aldrig inkräkta på sina medarbetares privatliv, men att visa att man ser en kollega som mer än någon som bara utför en arbetsuppgift ska inte underskattas. Få personer uppskattar att bara känna sig som en ”kugge i maskineriet”.

4. Använd motgångar som lärdomar 

Misstag kommer alltid att ske på en arbetsplats – av såväl chefer som medarbetare. Behåll därför lugnet och var framförallt lösningsorienterad när någon begått ett misstag. Fundera istället på hur motgången i fråga kan användas som en lärdom, där nya perspektiv kan ges till teamet. Ta även tillfället i akt att se till dig själv: vad kan du som chef bidra med för att förebygga problem och motgångar? Att prata högt om sådana här frågor och funderingar upprätthåller en positiv och öppen arbetsmiljö. Det kommer inte bara få ditt team att känna sig peppade, men också uppmuntra dem att våga prata om misstag och växa i sina roller. 

5. Involvera och kommunicera 

Forskning visar att delaktighet är avgörande för att bygga en optimalt fungerande organisation. Vi behöver helt enkelt känna oss involverade i beslut och i utvecklingen av lösningar. Se därför till att alltid involvera ditt team i det som är viktigt och intressant för dem att veta genom tydlighet och transparens. På så sätt får du med dig alla i riktningen du vill mot – och om du initialt inte får med dig alla så är de åtminstone införstådda med hur förändringen kommer att se ut och varför den behöver ske. Genom att klart och tydligt veta målen, visionen och planen framåt kommer ditt team känna sig inkluderade, sammansvetsade och förberedda.