Nano-learning – vad är det och hur använder jag det?

Idag pratas det allt mer om nano-learning som framtiden för kompetensutveckling. Men vad innebär det exakt och hur implementerar jag det hos mina medarbetare? Vi hjälper dig reda ut begreppet och ger tips på hur du kommer igång med det i din verksamhet.

När arbetslivet genomgår en stor förändring i dagsläget så är en av våra största utmaningar hur vi moderniserar kompetensutvecklingen. Hur vidareutvecklar man sina anställdas kompetenser när man inte kan gå på fysiska kurser? Vilka kompetenser ska man fokusera på att utveckla idag? Att snabbt kunna anpassa den kompetens som finns till nya behov är avgörande för att fortsätta hålla sina medarbetare konkurrenskraftiga.

Dagens teknologiska utveckling går i raketfart, vilket innebär att bäst-före-datumet på kompetenser blir allt kortare. Detta gör det ännu viktigare för företag att hitta effektiva sätt att stötta sin personals utveckling. Mot denna bakgrund har nano-learning seglat upp som ett intressant och nytänkande sätt att kompetensutveckla sin personal.

Vad är nano-learning?

Nano-learning innebär kort och gott inlärning i små och snabba doser. Istället för att använda sig av kompetensutveckling med enskilda kurstillfällen någon gång per år erbjuder nano-learning en oftast digital inlärningsupplevelse som ska göra lärandet effektivt, engagerande och mer kontinuerligt.

Nano-learning är baserat på kognitiv hjärnforskning om hur information hanteras för att fastna i hjärnans långtidsminne. Genom korta, återkommande kurser ska önskvärda beteendeförändringar nås med små steg. Repetition är här en nyckelfaktor, med målet att plocka fram kärnan i materialet och reducera bort all överflödig information. På så vis sänker man både tröskeln för människor att lära sig något nytt och deltagaren blir heller inte överväldigad av stora doser ny information vid ett och samma tillfälle.

Hur använder jag nano-learning?

Nano-learning fungerar egentligen för all typ av kunskap som en organisation vill förmedla till sin personal. Det är bara fantasin som sätter gränsen! Tekniken passar exempelvis för ämnen som sträcker sig från GDPR, datasäkerhet och hållbarhetsfrågor till olika typer av code of conducts samt värderings- och beteendedrivna frågor.

Nano-learning som metod har många fördelar, men tanken är förstås inte att det ska ersätta det mänskliga mötet. Istället kan det gärna kombineras med fysiska kurser för att ge bästa möjliga resultat. Genom att exempelvis förbereda deltagare med en nano-utbildning skapar det effektivare kurstillfällen och bra uppföljning av lärandet.

5 tips för att implementera nano-learning

  1. Ska du hålla i en kompetensutbildning? Dela upp kursinnehållet i 20 kärnfulla lektioner på max fem minuter vardera. Ha enbart ett läromål per lektion, så att du ändå hinner gå igenom läroämnet på den korta tiden. Reducera innehållet till det absolut viktigaste och ta helt bort all typ av “bra att ha”-information.

  2. Se till att skapa en interaktiv kurs som engagerar och hjälper deltagaren att behålla sin koncentration under hela tillfället. Varva innehållet med bilder, ljud och video för att göra lärandet enkelt och roligt. Se tekniken som en möjliggörare istället för ett hinder!

  3. Om du ska utforma en kurs baserad på nano-learning så är det viktigt att du säkerställer att kursen är kompatibel med olika enheter (exempelvis mobil, data och läsplatta). Då kan deltagarna ta del av kursen under “dödtid” som exempelvis under en lunch eller en lugn period på jobbet.

  4. Ge kontinuerlig återkoppling om deltagarnas framsteg i kursen. När man arbetar med små doser inlärning är det viktigare än någonsin att kontinuerligt utvärdera det man lär sig, så att det faktiskt stannar i minnet.

  5. Mät och för statistik. Utfallet av ”vanliga” kurstillfällen kan vara svåra att mäta, men med nano-utbildningar går utvecklingen oftast bra att mäta och föra statistik över.