”Förr lockade man med fina kontor – imorgon är flexibilitet drivkraften”

Coronapandemin har tvingat många företag att ställa om sina verksamheter, men finns det några nya arbetssätt vi vill behålla även efter pandemin? Per Johansson, Managing Director på Manpower, ser många förbättringar idag – men varnar arbetsplatser för att tappa den mellanmänskliga aspekten.

Att säga att coronapandemin inneburit stora förändringar på våra arbetsplatser vore en underdrift. Per Johansson, Managing Director på Manpower, har under pandemin lett en arbetsplatsomställning på ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Efter ett år med en helt ny arbetssituation ser han hur många av verktygen som tvingats fram i och med pandemin nu börjar bli rutin.

– Hos oss på Manpower gick omställningen ganska lätt, just för att vi var välrustade vad gäller digitalisering. Den stora skillnaden som jag ser idag, jämfört med för ett år sedan, är acceptansen hos kunder och kandidater att samarbeta mer digitalt. Tidigare var det många möten och intervjuer som förväntades ske fysiskt, men idag ser de flesta en stor vinst i de digitala verktygen. Det har inneburit en effektivisering för alla inblandande, säger Per.

Hälften kontor, hälften hemma

Enligt Per kommer de fysiska kontoren inte att försvinna som ett resultat av pandemin – men upplägget för arbete på arbetsplatsen kontra på distans kan definitivt komma att delas upp 50/50.

Denna tes om halvtid på kontoret stödjs av undersökningar. Till exempel visar siffror från Svenskarna och internet 2020, en årlig rapport från Internetstiftelsen, att av de svenskar som har arbetat hemma under pandemin så vill 8 av 10 fortsätta göra det även framöver. Rapporten visar också att nära 5 av 10 (45 procent) vill fortsätta arbeta hemifrån minst hälften av sin arbetstid.

– Innan pandemin var det vanligt att man arbetade heltid från ett kontor, med viss flexibilitet för hemmajobb. I framtiden kommer vi istället att se många fler olika lösningar för arbete. Det fysiska kontoret är dock viktigare än man tror, det erbjuder en social interaktion som online-kontakt inte ger. Att kunna ses fysiskt för att samarbeta kring specifika utmaningar, innovation och inte minst kunskapsdelning i vardagen är fortfarande värdefullt. Därför tror jag inte att de fysiska kontorens tid på något sätt är förbi, säger Per.

Oavsett om ett företags verksamhet efter pandemin sker mestadels på plats eller på distans så anser Per att man måste ha riktlinjer för detta. Att ses fysiskt kan vara avgörande för ett företags värderingar och arbetskultur, något som ställer höga krav på tydlighet när det kommer till flexibilitet, menar han.

– Hur flexibelt man kan arbeta hemma och på kontoret kommer att bli en otroligt viktig del i arbetsplatsernas Employer Value Propositon. Det ser man tydligt redan nu. Jag tror att man framåt kommer att få frågor vid varje rekrytering kring policyn för distansarbete. För 20 år sedan attraherade man med fina kontor, imorgon kommer det vara flexibilitet som är drivkraften, säger Per.

Innovation sätts på prov

Även om jobb från hemmakontoret kommer att vara mycket vanligare än innan pandemin så anser Per att det är viktigt att inte underskatta hur viktigt det är att ses fysiskt på våra arbeten.

– Jag brukar använda kompetensutveckling som ett bra exempel på ett område som anpassats under pandemin. Där har många varit duktiga på att tänka innovativt, just för att kunskapspåfyllnad är så viktigt. Samtidigt kan de digitala hjälpmedlen bara nå så långt. När vi inte ses fysiskt är jag rädd att man tappar både det dagliga lärandet men även kultur- och värderingsarbetet. Jag vågar nog påstå att det är affärskritiskt för alla typer av företag att den här typen av vardagslärande inte försvinner såhär ett år in i pandemin, säger Per.

Samtidigt menar han att innovationen som i många fall har tvingats fram är något som vi aktivt måste arbeta för att ta tillvara på.

– För oss på Manpower har pandemin visat vilken anpassningsförmåga och kreativitet som finns hos våra medarbetare. Där har vi, likt nästan alla branscher, tvingats tänka nytt och hitta nya lösningar för vår verksamhet. Det har bevisat att förändringar kan ske fort men fortfarande med stor eftertanke. Det är en styrka jag ska arbeta för att bibehålla framåt, säger Per.