200 montörer imorgon? Inga problem med Manpower Onsite!

Manpower Onsite är lösningen för verksamheter som har behov av stora volymer av samma typ av tjänster och där bemanningsbehovet varierar – ibland från dag till dag. Lösningen integreras i kundens verksamhet för att kunna reagera snabbt och avlasta de inhyrande cheferna hos kunden. Resultatet för kunden blir en kostnads- och effektivitetsoptimerad lösning och organisation som ständigt anpassas och förbättras med en minimal egen insats.

Mikaela Vinerstrand, Head of Enterprise Sales på Manpower Onsite, berättar mer:

När finns det behov av Onsites volymlösningar istället för “vanlig” bemanning?

Manpower Onsite jobbar med volymbemanning, oftast 50 konsulter eller fler av samma typ (exempelvis montörer, kundtjänstmedarbetare eller lagerarbetare). Lösningen är flexibel, skalbar i tid och innehåll och anpassas efter kundens behov. Verksamheter som snabbt behöver många fler eller färre medarbetare kan få den hjälpen, även vid nyetablering. Exempel kan vara elbolag som snabbt behöver förstärka sin kundtjänst vid strömavbrott eller e-handelsbolag som behöver täcka upp för Black Friday.

Förutom volymen utmärker sig Onsite-lösningen också genom att den är integrerad i kundens verksamhet och avlastar inhyrande chefer kring bemanningsfrågor. De stora volymerna gör det dessutom möjligt att hela tiden mäta och förbättra både effektivitet och produktivitet och därmed öka kostnadseffektiviteten för kunden.

Inom vilka branscher erbjuder Manpower Onsite lösningar?

Manpower Onsite fokuserar på industri/tillverkande företag, lager och logistik. Även kundtjänst och nyetablering av verksamheter.

Hur och var arbetar en Onsite manager till vardags?

Varje samarbete har en dedikerad Onsite manager som sitter ute hos kunden och ansvarar för att samarbetet fungerar optimalt. Onsite managern tar exempelvis hand om personalplanering, schemaläggning och alla personalärenden som rör konsulterna (inklusive kontrakt och löner) – centrala frågor när antalet konsulter varierar stort. Lika viktigt är förbättringsarbetet med mätningar av både effektiviteten i arbetet och enskilda konsulters prestation, samt förslag till nya lösningar som kan vara till nytta för kunden.