4 situationer när det är smartare att hyra in personal än att anställa

4 situationer när det är smartare att hyra in personal än att anställa

Hur stor del av personalstyrkan som ska vara inhyrd och hur stor del som ska vara anställd kan vara en klurig avvägning. Det finns situationer och tillfällen då det är smartare att använda sig av inhyrd personal istället för att anställa. Här nedan har vi listat 4 sådana situationer då det är perfekt för dig som arbetsgivare att hyra in personal

1. Vid säsongsbetonat personalbehov
Många företag har helt olika behov av bemanning vid olika tider under året. Det kan också vara svårt att förutsäga exakt vilket behov man har även om man har tittat på äldre data om hur bemanningen har sett ut föregående år. Att hitta kompetent personal till en period på tre veckor om året kan vara extremt jobbigt för HR-avdelningen när det gäller att hålla intervjuer och administrera. Här kan det verkligen löna sig att låta proffs ta hand om jobbet så att ert jobb endast är att godkänna resurserna. 

Vill du veta mer? Ladda ned snabbguide för personaluthyrning här.

2. Vid enstaka projektsatsningar
Står du inför en ny satsning? Kanske ni ska lansera ett nytt affärsområde, tjänst eller produkt - då kan också inhyrning av personal vara svaret på frågan. Det blir enkelt för er att specificera vilka roller som ni vill ha. Du kan se hur verksamheten och marknaden utvecklas och fatta beslut om att erbjuda fortsatt anställning när du är redo. Om ni bestämmer er för att avsluta så står ni inte med dyr personal - och har dessutom sparat extremt mycket tid för administration.

3. När du har svårt att hitta rätt personal
Många företag har idag stora problem med att hitta rätt personal. Även om ni har byggt upp en bank av medarbetare så kan det bli ett tufft jobb att hitta nya personer som skulle kunna passa bra in. Att då ta hjälp av ett rekryteringsbolag som redan sitter på nätverket och rekryterar samma tjänster till andra bolag är extremt effektivt. Ni kommer att spara många timmar av intervjuer och även felrekryteringar. Att använda musklerna i ett stort bemanningsföretag är smart. På Manpower kommer dessutom våra personaluthyrnings- och rekryteringstjänster med nöjdhetsgaranti. 

4. När personalen blir sjuka eller frånvarande
Då och då blir alla sjuka eller blir frånvarande från sitt jobb. Tyvärr så tar kunderna inte hänsyn till detta utan förväntar sig samma leverans eller service som vanligt. En avgörande pusselbit är att man hela tiden måste ha täckning för sjukskrivningar, vilket i verkligheten inte alltid är fallet. Om du däremot hyr in personal så säkerställer du kontinuiteten i alla situationer: vid frånvaro, vikariat och ruscher.

Ladda ned guiden