Rekrytera 200 tjänster samtidigt? Manpower Onsite är lösningen

Manpower Onsite är lösningen för dig som har stora kompetensbehov. Med en kundanpassad modell integrerad i din verksamhet hjälper vi dig snabbt och effektivt att rekrytera stora volymer av konsulter. Anna Rydell, Head of Enterprise Sales på Manpower Onsite, berättar mer.
Hur ofta behöver ett företag anställa hundratals personer samtidigt? Svaret är: oftare än vad man tror. Många verksamheter har idag behov av att rekrytera stora volymer inom samma typer av tjänster och där bemanningsbehovet varierar – ibland från dag till dag. Det kan röra sig om elbolag som snabbt behöver förstärka sin kundtjänst vid strömavbrott eller e-handelsbolag som behöver täcka upp inför Black Friday. 

Det är för sådana här behov som vi på Manpower har tagit fram Manpower Onsite, vårt erbjudande inom volymbemanning där Manpower tillhandahåller oftast 50 eller fler konsulter till ett företag.

– Manpowers onsite-lösning är flexibel, skalbar i tid och innehåll samt anpassas efter kundens behov. Verksamheter som snabbt behöver många fler eller färre medarbetare kan få den hjälpen. Vi fokuserar på industri/tillverkande företag, lager och logistik, men även kundtjänst och nyetablering av verksamheter, säger Anna Rydell, Head of Enterprise Sales på Manpower Onsite. 

Mer än bara rekrytering 

Manpower Onsite är mer än bara rekrytering. Förutom de stora volymerna som lösningen kan hantera så utmärker den sig också genom att vara integrerad direkt i kundens verksamhet. På så sätt avlastar Manpower de inhyrda cheferna kring bemanningsfrågor, så att kundens insats i projektet blir minimal.

– Att jobba med stora volymer konsulter har flera fördelar. Till exempel är det möjligt att hela tiden mäta och förbättra både effektivitet och produktivitet, och därmed öka kostnadseffektiviteten för kunden, fortsätter Anna Rydell. 

Manpower tar dessutom fullt ansvar för att driva samarbetet och implementeringen. Detta görs bland annat genom en dedikerad Onsite Manager för varje samarbete som ansvarar för att allting fortlöper som det ska. Denne sitter på plats hos kunden och säkerställer att den kundanpassade samarbetsmodellen fungerar på bästa möjliga sätt. 

– Onsite Managern tar exempelvis hand om personalplanering, schemaläggning och alla personalärenden som rör konsulterna, inklusive kontrakt och löner. Det här är ju centrala frågor när antalet konsulter varierar stort. Lika viktigt är förbättringsarbetet med mätningar av både effektiviteten i arbetet och enskilda konsulters prestation, samt förslag till nya lösningar som kan vara till nytta för kunden, avslutar Anna Rydell. 

Att implementera en onsitelösning är allt förutom svårt – från det att ett avtal är tecknat så tar det oftast 2–3 veckor innan lösningen är i full drift. Låter det intressant? Läs mer och kontakta oss så berättar vi mer!