5 frågor du alltid velat ställa om lön – rekryteraren svarar

Det är många faktorer som spelar in både när du ska ta ställning till och sedan trivas i en anställning. För många är lön det viktigaste av allt. Erik Kamp, konsultchef på Manpower i Göteborg, menar att det är viktigt att lönen känns rätt i magen. Han önskar dock att fler vägde in andra förmåner och aspekter som tillsammans med lönen ger ett bra arbetsliv. Vi passade på att ställa honom några vanliga frågor om just lön.

1. Hur gör jag för att få mitt löneanspråk i och med en anställning?

När du är kandidat i en rekryteringsprocess är det bra att ta upp dina förväntningar kring lön redan i ett tidigt skede av processen. Det är vanligt att både arbetsgivare och arbetstagare tassar runt ämnet och det upplevs som känsligt, egentligen utan anledning. En anställning kan ses som en viktig affär eller ett långsiktigt samarbete, något som kräver ett avtal som båda parter känner sig nöjda med. Därför är det aldrig fel att vara tydlig med sina förväntningar – men man får samtidigt inte glömma bort att det är en dialog.

2. När jag jobbat ett tag då – hur gör jag för att höja min lön?

Det finns en föreställning om att man höjer sin lön genom att byta jobb, något som stämmer till viss del. Men det är något man förmodligen skulle kunna komma ifrån genom att exempelvis hålla en kontinuerlig dialog kring lön och målsättningar med sin arbetsgivare.

Det är viktigt att trivas på jobbet och känna sig nöjd med sin lön. Annars har man ett ansvar att ta upp det, och man behöver inte vänta till det årliga lönesamtalet. Berätta för din arbetsgivare vad du har för lönemässig målsättning och prata om hur du kan nå dit över tid.

3. Hur vet jag vad som är en rimlig lön? 

Försök att inte stirra dig blind på statistik och jämförelser med kollegor och vänner. Utgå från dig själv och vad du tycker skulle kännas bra för dig. Om arbetsplatsen har kollektivavtal finns det avtal som ser till att lönerna håller rimliga nivåer. Försök lita på din magkänsla och kom ihåg att det också ligger i arbetsgivarens intresse att du har en rimlig lön och trivs på jobbet.

4. Vad ska jag tänka på inför lönesamtalet?

Inför lönesamtalet är det bra att förbereda sig. Läs på om företagets lönepolicy, ta reda på vilka kriterier som ligger till grund för lönen. På Manpower utgår vi exempelvis från ett antal fokusområden; ansvarstagande, flexibilitet och kvalitetsmedvetenhet. Om du vill argumentera för en högre lön är det bra att göra det genom att utgå från dig själv och formulera konkreta exempel på den utveckling du gjort och vilket ansvar du tagit. 

Ett sätt att göra lönesamtalet mindre laddat är att göra det till en mer levande och över tid pågående dialog. Men när det väl är dags för lönesamtal är det bra att hålla en trevlig samtalston och undvika hårda krav och hot. Det ligger både i ditt och arbetsgivarens intresse att alla parter blir nöjda.

5. Vad kan jag göra om jag inte får den lön jag hoppas på?

För det första är det viktigt att komma ihåg att det inte behöver betyda att du inte är uppskattad på arbetsplatsen. Det finns budgetar och policys som arbetsgivare behöver förhålla sig till och över tid kan företaget eller organisationen ha mer eller mindre utrymme för löneökningar. 

Om du trivs på jobbet och ser möjligheter att utvecklas men inte känner dig nöjd med lönen, är det bästa du kan göra att ha tålamod och fortsätta dialogen med din arbetsgivare om dina målsättningar och hur du kan nå dit på sikt. Ett generellt råd är också att inte stirra sig blind på lönefrågan utan att även väga in andra förmåner som kan vara viktiga för en och hur de kan komplettera lönen. Det kan till exempel handla om tjänstepension, kompetensutveckling, friskvård eller flextid.

Vill du ha mer inspiration om jobblivet? Läs gärna fler blogginlägg här.