De tre viktigaste egenskaperna som efterfrågas på dagens arbetsmarknad

Dagens arbetsmarknad förändras i snabb takt. Vilka styrkor är egentligen viktigast att lyfta fram när man söker jobb idag – och hur ska man formulera dem på ett trovärdigt sätt i sin jobbansökan? Vi tipsar om tre färdigheter att ta med ditt CV!

Att skriva en jobbansökan som tar dig vidare till en jobbintervju är inte det lättaste. Det gäller att både matcha jobbannonsen och samtidigt visa vilka egenskaper du kan bidra med till företaget i fråga.

En sak är dock säker: de så kallade ”mjuka färdigheterna” blir allt viktigare på arbetsmarknaden. Siffror från ManpowerGroups internationella rapport Skills Revolution Reboot 2021 visar till exempel att fördelningen av arbetsuppgifter beräknas vara 50/50 mellan människor och maskiner år 2025. När vi rör oss mot en framtid med alltmer automatiserade jobb kommer det alltså vara icke-tekniska egenskaper – som kommunikativ, empatiskt och relationsbyggande – som premieras.

3 efterfrågade egenskaper på arbetsmarknaden
Så vilka egenskaper är då bra att lyfta fram i din jobbansökan? Vi har listat tre mjuka färdigheter som efterfrågas på dagens arbetsmarknad. Ta inspiration av dem när det är dags att fila på CV:et!

1. Anpassningsbar
Vad det innebär: Idag inser allt fler arbetsplatser att de behöver en arbetsstyrka som är anpassningsbar. Med detta menas att det i högre grad förväntas av medarbetare att man ständigt kan lära sig nya saker, att man kan jobba agilt och att man kan ta sig an nya typer av uppgifter. När nya arbetsuppgifter, titlar och hela branscher uppstår i snabb takt är förmågan att kunna anpassa sig till nya miljöer en bra egenskap att behärska.

Skriv i din jobbansökan: Om du i din jobbansökan vill förmedla att du är anpassningsbar så kan du exempelvis formulera det som att du anpassar sig lätt och du har lätt för att ta till dig ny information. Att även ge exempel på hur du i tidigare projekt har satt dig in i okända ämnen och uppgifter indikerar på att du är anpassningsbar.

2. Prioriterande
Vad det innebär: En viktig förmåga som inte går att automatisera bort med hjälp av maskiner är god prioriteringsförmåga. Här gäller det att kunna utvärdera olika alternativ utifrån flera olika parametrar och sätta saker i en större kontext – vad är viktigast att göra i vilken ordning och varför? Att ha ett prioriterande synsätt kan också innebära att man är duktig på att tidsplanera effektivt och att man har en fallenhet för att sortera bland viktig information.

Skriv i din jobbansökan: ”Jag är en person som har lätt för att prioritera arbetsuppgifter” kan låta intetsägande, såvida du inte underbygger det med väldigt konkreta exempel såklart. Tänk istället bredare: försök till exempel att visa på hur du har jobbat i ett projekt som ställde höga krav på din förmåga att sortera och värdera olika alternativ.

3. Analytisk
Vad det innebär: Dagens arbetsmarknad förändras snabbt, både tack vare digitaliseringen och på grund av pandemier – därför är det viktigt att ha ett analytiskt tänk. Detta kan uppfattas som ett diffust begrepp; det kan innebära alltifrån en god förmåga att se mönster till kritiskt tänkande. Ett analytiskt tänk är dock en färdighet som många arbetsgivare tycker är svår att lära ut till sina anställda, trots att det är en färdighet som många företag ser som affärskritiskt.

Skriv i din jobbansökan: Försök att med konkreta exempel visa på hur du är analytiskt lagd. Kanske har du exempel på när du var tvungen att vrida och vända på en arbetsuppgift för att hitta en lösning? Eller varför inte ett tillfälle där du löste en uppgift med en lösning tagen från ett helt annat område? Det viktiga här är att visa på hur du är van att utforska nya vägar och testa nya saker.