Vilka frågor ska man ställa på arbetsintervjun? Konsultchefen tipsar

Konsultchefen Linda Wallenius tipsar inför arbetsintervjun!

Hej Linda! Hur ska man tänka kring frågor på en arbetsintervju? 

Jag tycker att det är viktigt att intervjun är ett bra samtal istället för en ”utfrågning”. Då är det bra om man har förberett en del frågor, men ställ också gärna följdfrågor under intervjun. 

 

Men är det så viktigt att ställa frågor när jag går på en arbetsintervju? 

Absolut! Jag skulle säga att själva frågan i sig inte är så viktig – utan snarare att man ställer frågor. Att ställa frågor vid en intervju visar att man har stort intresse för jobbet och att man tycker att intervjun är viktig. 

 

Så vilka frågor ska jag ställa på intervjun egentligen? 

Fråga vad som förväntas av dig som anställd, så att du får en så tydlig bild som möjligt av jobbet. Fråga även om nästa steg i processen; det visar att du är intresserad av hur processen ser ut.