Närhet och utveckling – två framgångsfaktorer för Manpower

Hur ska vi hjälpa våra kunder att nå framgång? Vi tror på närhet och att lära känna varandra. Därför finns vi nära dig med målet att leverera konsulter med rätt personlighet som vill utvecklas och växa tillsammans med verksamheten

Affärslivet förändras snabbare än någonsin. Kapital och teknologi är inte längre någon garanti för tillväxt och produktivitet, nu är människan den viktigaste framgångsfaktorn.

Samtidigt har människor med rätt kompetens och erfarenhet blivit en bristvara.

Under dessa förutsättningar hjälper vi våra kunder att hitta och attrahera de talanger de behöver oavsett om de behöver temporär förstärkning, strategisk bemanning eller rekrytering.

För att lyckas hjälpa varje företags med deras individuella behov behöver vi både förstå våra kunder och den lokala kandidatmarknaden. Med över 50 kontor över hela Sverige har Manpower möjligheten att bygga långsiktiga relationer med företag och kandidater på den plats som de är verksamma.

Rätt arbetssätt ger direkta och långsiktiga resultat

Snabbhet: Med mer än 50 kontor och ett väldigt starkt kontaktnät med kvalificerade kandidater inom de områden som är mest efterfrågade på marknaden samt genom en kontinuerlig screening och utvärdering av kandidater kan vi snabbt erbjuda våra kunder tillgång till den kompetens de behöver.

Bättre kunskaper: Våra konsulter har tillgång till mer än 4000 digitala kurser och certifieringar som ger möjlighet till utbildning och utveckling inom de områden som intresserar individen och som arbetsmarknaden efterfrågar.

Bättre resultat: För att hantera dagens föränderliga arbetsmarknad behövs långsiktiga kompetenslösningar för att stödja företagens affärsstrategi. Vi kan erbjuda flera olika lösningar för att säkerställa en kompetensförsörjning som stödjer företagens behov och utveckling. Det kan gälla såväl spetskompetens under en given tid eller en flexibel bemanning i produktionen.

Specialisering: Även om Manpower är ett stort företag arbetar vi med en tydlig specialisering för att kunna hjälpa våra kunder och konsulter på bästa sätt. Dels är vi specialiserade utifrån olika kompetensområden för att säkerställa att vi förstår kunder, konsulter och kandidaters utmaningar. Dessutom är vi specialiserade utifrån storlek på kunder, där vi vet att behoven och arbetssätten skiljer sig betydligt mellan stora företag och mindre företag.

Vi finns där, nära, när behovet finns och med ett långsiktigt fokus som ska ge resultat för både individen och verksamheten. För när man ser människan som framgångsfaktor och att den mår bra, då följer resultaten efter.