Postdoktor i Biomedicinsk teknik

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower
  • posted: juni 17, 2024
  • industry: Pedagogiska arbeten
  • apply-by : september 06, 2024
  • roma-no-of-positions: 1

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Beskrivning av AMBER projektets kontext Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science. AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program. Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den andra utlysningen 2024, och varje anställning varar i 36 månader. AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien. Ditt arbete kan omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kan också omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter. För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök EURAXESS webbplats: EURAXESS jobs Intervjuerna kommer att inledas i november. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök AMBER Cofunds webbplats: AMBER Cofund Beskrivning av arbetsplatsen på Institutionen för Biomedicinsk teknik, Lunds universitet Postdoktorstjänsten vid Lunds universitet är placerad vid forskargruppen inom biomekanik som tillhör Institutionen för Biomedicinsk teknik. Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader. Gruppen inkluderar 12-15 forskare (doktorander, post-doktorer och forskare) och finns på BMC (Biomedicinskt center) i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där en stor del av experimenten sker med synkrotronljus, med hjälp av avbildning, spridning och spektroskopi. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare. Forskningen är knuten till LTHs profilområde Teknik för Hälsa. Mer information om gruppens forskning finns på följande webbplats: The Biomechanics research group eller genom Twitter: @Lund_BioMech. Projektbeskrivning - High resolution imaging of the bone-cartilage interface in the knee during osteoarthritis Forskningen inom detta projekt fokuseras på att förstå gränssnittet mellan hård mineraliserad vävnad och mjuk broskvävnad i knäleden. Artros är en ledsjukdom där vävnaden bryts ner, vilket påverkar vävnadernas sammansättning, struktur och möjlighet att motstå belastning. Det påverkar också specifikt övergången från mjuk till hård vävnad, där bl.a. mineralisering av tidigare mjuk broskvävnad sker. Tjänsten är kopplat till ett större projekt som strävar efter att utveckla prediktiva verktyg för att förstå hur artros uppkommer och utvecklas i knäleden till följd av belastning. Målet för postdoktorn är att utveckla, genomföra och analysera data från experimentella synkrotronbaserade studier av gränssnittet i knäleden. Fokus ligger på experiment där synkrotronljusavbildning med tomografi, spridning och spektroskopi-baserade metoder används för att studera mikrostrukturen hos brosk, mineraliserat brosk och subkondralt ben. Även andra avbildningsmetoder kan ingå. Målet inkluderar att förstå hur brosket mineraliseras vid artros, samt eventuella kopplingar till smärta. För fullständig beskrivning se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:736639/  LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Om du har tekniska problem med din ansökan eller ditt konto hos Manpower, vänligen kontakta vår support:
0771-55 99 10
[email protected]
Vi har öppet helgfria vardagar 07:00-18:00.
På vår sida med Vanliga frågor hittar du många svar, och även en steg-för-steg-beskrivning av hur du söker jobb på vår hemsida.