Särskilt kvalificerad kontaktperson

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower
  • posted: juni 18, 2024
  • industry: Hälso-, sjukvård, Omsorg
  • apply-by : juli 15, 2024
  • roma-no-of-positions: 1
job-expired-message

I Hudiksvalls kommun satsar vi på hemmaplanslösningar som på ett flexibelt sätt ska möta behoven hos våra medborgare. Vi vill även jobba med tidiga och förebyggande insatser för att minska utsatthet bland våra barn och ungdomar. Därför söker vi nu en Särskilt kvalificerad kontaktperson. Vi söker dig som drivs av ett starkt engagemang för ungdomar. Som person är du strukturerad, ansvarstagande, lösningsinriktad och flexibel. De två sistnämnda är av största vikt då vi skräddarsyr innehållet i insatsen efter varje individs behov. Du känner dig väl förtrogen med ungdomars livsvillkor och miljöer. Du har förmåga att skapa allians, samarbetsvilja och trygga professionella relationer. Samtidigt som du har förmåga att stå kvar och hantera konflikter på ett lösningsfokuserat sätt, samt härbärgera ungdomars olika känslolägen.    Du kommer ingå i enheten familjestöd där även familjeteamet, familjehemshandledare, centrum mot våld samt medling/ungdomstjänst ingår. Du kommer ha ett nära stöd i vardagen av arbetsledning och familjeteamet där du och en annan Särskilt kvalificerad kontaktperson kommer att arbeta tillsammans. Du kommer också att ha kontinuerligt stöd från extern handledning.   Arbetsuppgifter Målgruppen är barn och ungdomar som löper en förhöjd risk för missbruk eller kriminalitet på grund av egna beteenden, eller på grund av riskfaktorer i familjen eller närmiljön. Det övergripande syftet är att stödja och stärka ungdomen för att främja en prosocial utveckling och minska risken för antisocialitet. Insatsen syftar också mer specifikt till att möjliggöra för barnet eller ungdomen att bo kvar i hemmet, dvs att undvika placering på institution eller i familjehem. Särskilt kvalificerad kontaktperson används främst som ett komplement till annan insats som exempelvis IHF eller A-CRA där nära samarbete sker med familjebehandlare. Allt arbete på enheten familjestöd vilar på en systemisk grund varpå kontakt med ungdomens familj och nätverk ses som en självklarhet.    Dina arbetsuppgifter kan variera men utgår från uppdragsgivaren och ungdomens behov. Det huvudsakliga uppdraget är att arbeta nära ungdomen för att tillsammans med ungdomen få denne att nå sina mål. Arbete förekommer dag, kväll och helg.  Exempel på arbetsuppgifter:  - Hjälpa till att främja den unges kognitiva och socioemotionella utveckling. Det kan exempelvis vara att motivera till skola, arbete och fritidsaktiviteter, och att ge känslomässigt stöd i motgångar.  - Vara ett stöd i färdighetsträning som syftar till att utveckla färdigheter i tanke och beteendemönster i kombination med annan behandlingsinsats.  - Hjälp till att stärka anknytningen till samhället, exempelvis genom att ge den unge ett utökat socialt nätverk och genom introduktion till nya prosociala sammanhang.  Din profil Vi söker dig som är utbildad behandlingspedagog/ socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant.  Erfarenhet av : -Samverkan och samordning. -Kunskap om normbrytande beteende och dess effekter. -Arbete med barn och unga och dess riskbeteende.  -Flera års erfarenhet av att jobba med barn och unga.  B-körkort krävs. Vid eventuell erbjudande av tjänst krävs utdrag ur belastningsregistret. Tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.  Om förvaltningen Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv – för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun. Om Hudiksvalls kommun Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.  I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun. Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs 

Om du har tekniska problem med din ansökan eller ditt konto hos Manpower, vänligen kontakta vår support:
0771-55 99 10
[email protected]
Vi har öppet helgfria vardagar 07:00-18:00.
På vår sida med Vanliga frågor hittar du många svar, och även en steg-för-steg-beskrivning av hur du söker jobb på vår hemsida.