Arkivarie till välkänt Universitet i Stockholm

 • Inlagd: maj 22, 2024
 • Typ av jobb: Underkonsultsuppdrag
 • Yrkesområde: Kontor, Administration,Kontor, Administration
 • Ansök senast : Snarast
 • Antal tjänster : 1
 • På plats/På distans: På plats

Just nu söker vi på Manpower efter en duktig arkivarie/registrator till ett välkänt Universitet i Stockholm. Det här är ett konsultuppdrag på heltid med planerad start 12:e augusti och kommer sen att pågå i 8 månader, med möjlighet till förlängning.Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos vår uppdragsgivare. Välkommen med din ansökan!

Som konsult kommer du huvudsakligen att arbeta som arkivarie, men även utföra sysslor som registrator. Tjänsten beräknas fördelas till 70% arkivarie och 30% registrator. Du förväntas att anta en expertroll och samtidigt arbeta med praktiskt arkiv-/registratorsarbete.

Till denna roll söker vi dig som har en god strukturerad förmåga. Du är van att disponera din tid och trivs med att arbeta självständigt inom både fysiska som digitala arkiv.

Exempel på övergripande arbetsuppgifter

 • upprätta/uppdatera en arkivbeskrivning och arkivförteckning
 • se till att både fysiska och elektroniska handlingar förvaras korrekt; i rätt databärare/förvaringsenhet, med rätt avgränsning, i rätt ordning och med rätt uppmärkning
 • samverka med universitetets centrala arkivfunktion i frågor som rör informationshantering
 • regelbundet och vid behov verkställa föreskriven gallring
 • vara behjälplig vid utlämnande av allmänna handlingar och besvara frågor om arkivbeståndet och informationshantering på institutionen.
 • dokumentera och genomföra processerna för arkivering på institutionen, delta i upprättandet av riktlinjer och styrande dokument för det interna arkivarbetet
 • visst arbete med registrering av handlingar i diariesystemet.
 • arkivering av diarieförda handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen
 • framtagande av information och statistik om pågående och avslutande ärenden
 • avsluta pågående arkivbildning på MMK och Organisk kemi.

Krav för tjänsten

 • arkivarieutbildning eller liknande utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren och ett (1) års arbetslivserfarenhet. Alternativt tre (3) års arbetslivserfarenhet som arkivarie
 • praktisk erfarenhet av offentlig verksamhet
 • goda allmänna IT-kunskaper, kunskaper i Microsoft Office, digitalt närarkiv
 • kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem
 • kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar (Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Tryckfrihetsförordning, GDPR)
 • kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.

Omfattning:

Uppdraget är på heltid med planerad start 12:e augusti och pågår i 8 månader, med möjlighet till förlängning.

Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm.

Om du har tekniska problem med din ansökan eller ditt konto hos Manpower, vänligen kontakta vår support:
0771-55 99 10
[email protected]
Vi har öppet helgfria vardagar 07:00-18:00.
På vår sida med Vanliga frågor hittar du många svar, och även en steg-för-steg-beskrivning av hur du söker jobb på vår hemsida.