Locka unga talanger genom stärkt hållbarhetskommunikation

I dag efterfrågar allt fler unga ett aktivt klimatarbete när de väljer arbetsplats. Behöver ni stärka er hållbarhetskommunikation för att ha chans att tävla om morgondagens kompetens? Ingen fara – med fem viktiga verktyg hjälper vi er att attrahera unga talanger med trovärdig hållbarhetskommunikation.
Tre av fyra unga svenskar uppger att det är ganska eller mycket viktigt att arbetsgivaren har ett aktivt klimatarbete när de söker nytt jobb. Det visar Manpower Work Life, en arbetslivsundersökning som ManpowerGroup låtit göra.

Att satsa på klimatarbete kommer med andra ord att vara en grundläggande förutsättning för att fånga upp unga talanger i framtiden. Men hur kommunicerar man egentligen sitt klimat- och hållbarhetsarbete på ett genuint och förtroendeingivande sätt? Vi ger fem tips på hur företag och organisationer skapar trovärdig hållbarhetskommunikation.

1. Se det inte som strössel
Ett vanligt misstag som många företag gör i sin hållbarhetskommunikation är att se det som ”strössel”. Med detta menas att man inte riktigt behandlar hållbarhetsaspekter som något som behöver vara välintegrerat i kommunikationsarbetet – utan ser det mest som en ”add-on”. Till exempel att bara kommunicera hållbarhet vid Black Friday, som ett sätt att rida på hållbarhetsvågen när ämnet är på tapeten, kommer snabbt att genomskådas. 

2. Ställ samma krav som på ”vanlig” kommunikation
Vidare utgår många från att hållbarhetskommunikation är en egen slags kategori av kommunikation, där själva kommunikationen spelar efter egna regler. Detta stämmer sällan. Tvärtom! Hållbarhetskommunikation måste skapas utifrån samma parametrar som all kommunikation skapas: kreativ höjd, hantverk, målgruppsanpassning och tydlighet i budskap. Ställ därför lika höga krav på denna typ av kommunikation som du skulle ställa på all typ av marknadsföring.

3. Var konkret
Näringslivet bär det största ansvaret för klimatet – i alla fall om man frågar ungdomar. Enligt en attitydundersökning från Ungdomsbarometern så anser mellan 70 och 80 procent av Sveriges ungdomar och unga vuxna att det är just politiker och företag som bär det största ansvaret för att göra Sverige till ett miljö- och klimatmässigt hållbart land. Mot denna bakgrund är det viktigt att vara konkret i sin hållbarhetskommunikation, så att det tydligt framgår exakt vad man gör och vilka effekter det har. 

4. Transparens är grundläggande
Hållbarhetskommunikation kräver ett visst mått av mod. Att berätta om det arbete man bedriver, med vetskapen om att det med största sannolikhet inte är perfekt, är att göra sig sårbar. Detta går dock att omvandla till en styrka genom att vara så transparent som möjligt i det man kommunicerar – att våga erkänna att det man gör på området är långt ifrån tillräckligt. Se därför kommunicerandet av hållbarhetsarbetet som en dialog, inte envägskommunikation, och var beredd på att svara på frågor och önskemål från intressenter och målgrupper. 

5. Att hitta balansen
Att kommunicera hållbarhet är inte lika lätt för alla företag. Hur går man exempelvis tillväga när man ska kommunicera sitt miljöarbete om man är ett företag vars affärsidé uppmanar till konsumtion? Här gäller det att hitta en balans mellan hållbarhet och verksamhet, så att kommunikationen kring det känns ärlig. Att göra gedigna riskbedömningar för att försöka förutse eventuella fallgropar i hållbarhetskommunikationen är att rekommendera.