Stort intresse för att rekrytera grön kompetens hos svenska arbetgivare

Sju av tio svenska företag, 69 procent, arbetar med att rekrytera grön kompetens. Det visar Manpowers undersökning bland 765 svenska arbetsgivare. Störst ambition att rekrytera till gröna roller finns i bank-, finans- och fastighetsbranscherna.
Kvinna kontrollerar slang

– Det är glädjande att en stor andel av företagen i Sverige ser nyttan i att fylla på med kompetens för att klara den gröna omställningen. Arbetsgivare som rekryterar till gröna roller stärker sin konkurrenskraft och stödjer samtidigt det övergripande arbetet med att nå klimatmålen, säger Per Johansson, Managing Director på Manpower. 

Sju av tio svenska företag, 69 procent, är i färd med att rekrytera grön kompetens. Det visar ManpowerGroups undersökning, som baseras på intervjuer med 39 000 arbetsgivare i 41 länder. I Sverige har 765 intervjuer genomförts.  

Den största ambitionen att rekrytera grön kompetens finns inom bank-, finans- och fastighetsbranscherna, där 83 procent av arbetsgivarna i Sverige uppger att de rekryterar till gröna jobb. De kompetenser som är mest efterfrågade finns inom IT och data, 32 procent, samt tillverkning och produktion, 31 procent. 

– Omställningen till gröna jobb förändrar arbetsmarknaden i grunden. Svenska företag har allt att vinna på att ligga i framkant i jakten på grön kompetens, även som ett sätt att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Sex av tio uppger att tydliga gröna ambitioner har en positiv inverkan när de väljer vilket företag de ska jobba på, säger Per Johansson. 

Gröna satsningar kan skapa 50 000 nya svenska jobb 
Intresset för att rekrytera till gröna roller är stort även internationellt. Undersökningen visar att 70 procent av samtliga tillfrågade arbetsgivare globalt arbetar med att rekrytera grön kompetens. Störst är ambitionen inom branschkategorin energi och samhällsservice, där 81 procent av arbetsgivarna är i rekryteringstagen. 

Industrins satsningar på grön omställning kan skapa nära 50 000 nya jobb i Sverige, enligt en beräkning av Industriekonomerna. Världen över väntas den gröna omställningen skapa 30 miljoner nya jobb till 2030, enligt World Economic Forum. Samtidigt uppger 75 procent av arbetsgivarna globalt att de har svårt att hitta rätt grön kompetens.

 

Läs rapporten här