Detta kräver de olika generationerna av dig som arbetsgivare

Svaret på vad som gör en arbetsplats är långt ifrån enkelt - utan handlar snarare om individuella anpassningar efter de medarbetare som du har eller önskar att få.
Detta kräver de olika generationerna av dig som arbetsgivare

I Manpowers rapport "What workers want" från 2020 har 14.000 personer i 15 olika länder medverkat och svarat på frågor om hur de ser på sitt arbetsliv och vad de kräver från sin arbetsgivare för att bli långvarig.

Svaret på vad som gör en arbetsplats är långt ifrån enkelt - utan handlar snarare om individuella anpassningar efter de medarbetare som du har eller önskar att få. Det finns alltså inget generiskt som många tror.

Bristen på talang fortsätter

Det oförutsägbara har blivit det nya normala och den lavinartade ökningen av bristen på talang fortsätter. Idag har tonen hos medarbetare hårdnat. Både den äldre och yngre generationen är mer kritiska än någonsin till sin arbetsgivare och det ställs helt andra krav idag än vad det gjorde för bara 10 år sedan.

Mer än hälften av alla företag i världen har idag problem med att hitta rätt kompetens - nästan dubbelt så många företag som för tio år sedan. Tekniken rullar extremt fort och automatiseringen fortsätter i en rasande fart. Däremot så verkar inte digitaliseringen göra så att jobb försvinner, utan snarare lägga till nya kompetenser. 

Behandla alla olika

I vår rapport "What workers want" så understryker vi att företagen måste bli bättre på att verkligen se vad deras medarbetare behöver.

Att leda en högpresterande grupp människor är precis som att leda ett landslag i fotboll. Alla spelare är unika och ska behandlas olika - det är det enda sättet att få alla att spela det bästa spelet tillsammans och behålla talangerna i laget.

Måste börja tänka kreativt kring kompensation

En annan stor punkt i rapporten är att företag måste bli mer kreativa på hur de ska kompensera sina medarbetare (pengar eller förmåner). En hint om vad som snart händer hos oss i Sverige är att idag så kan så många som 89% av alla medarbetare i USA tänka sig alternativa förmåner än endast högre lön.

Ladda ned guiden