Ordning eller kaos – det här säger din arbetsstation om dig

Åtta kaffekoppar och hela årets skörd av post it-lappar eller prydliga rader av pennor och ihopsnurrade sladdar. Vilken av arbetsplatserna känner du igen dig mest i? Vi har tittat närmre på vad nivån av ordning på din arbetsstation eller skrivbord säger om dig som person.

Kaos = kreativt geni eller latmask?

Det finns olika uppfattningar om en stökig arbetsstation. Vissa läser det som en arbetsplats där kreativitet pågår i ett organiserat kaos medan andra bara ser slarv och lathet. 

Visst kan stöket tyda på att du har svårigheter med att arbeta systematiskt, planera och prioritetera. Men forskning visar på att en stökig arbetsplats inte alls behöver påverka produktiviteten negativt – det kan till och med uppmuntra till att tänka kreativt och utanför det vedertagna. Eftersom både Einstein och Steve Jobs påstås vara riktigt stökiga personer så ligger det kanske något i det?  

Mycket talar för att de flesta presterar bättre i en någorlunda ordnad tillvaro, men det finns även personer som tycks ha förmågan att kunna bortse från stöket och arbeta problemfritt i sitt organiserade kaos. Oavsett om du upplever ditt eget stök som ett problem eller ej kan det medföra det vissa nackdelar. Dels är det lätt att tappa bort viktiga papper eller saker. Det kan även påverka andras uppfattning av dig och ditt arbete negativt.

Ordning = tecken på struktur eller onödigt detaljfokus?

Många känner igen talesättet ordning och reda – pengar på fredag. Och det ligger till viss del något i det. Traditionellt har struktur och ordning varit egenskaper som värderats högt inom arbetslivet. Och i bästa fall speglar det prydliga skrivbordet även arbetsinsatsen i stort. För vid det jobbar väl oftast en noggrann och välorganiserad person som lägger upp sitt arbete på ett systematiskt sätt, eller?

Om en rörig arbetsstation skvallrar på ett rörigt sinne, vad betyder det så om det är helt rent och tomt? Somliga menar att en väldigt prydlig arbetsplats kan tvinga oss in i konventionella tankebanor. Och det kanske inte heller är helt osannolikt att den som fäster stor vikt den yttre strukturen också är en person som tenderar att fastna i formalia och detaljer snarare än att se helheten.

Du som känner igen dig i den lite överdrivet ordnade arbetsplatsen kanske kan ta dig en funderare på varför pennorna och pappren tvunget måste ligga i en prydlig ordning. Handlar det kanske om en falsk känsla av kontroll?