Så blir din arbetsplats bättre på kunskapsdelning

Att dela kunskap, både internt och externt, är bra för ett företag. Det bidrar till en lärande kultur, men ger också en konkurrensfördel på marknaden då ni uppfattas som en framåtlutad organisation. Att kunskapen ska flöda mellan olika medarbetare kan låta som en självklarhet, men för att lyckas krävs ett gediget arbete med organisationskulturen.
Så blir din arbetsplats bättre på kunskapsdelning

Kulturen är a och o

Det grundläggande steget för att öka kunskapsdelningen är att aktivt arbete med organisationskulturen. Som ledare behöver du tillsammans med dina medarbetare skapa förutsättningar för möten där kunskapsdelning kan ske. Det handlar dels om att jobba för ökad tillit och öppenhet inom organisationen, men även att faktiskt skapa möten – mellan olika medarbetare, team och avdelningar.

Led genom exempel

Som ledare i en organisation är det viktigt att ditt agerande speglar kulturen och att du lever som du lär. Du behöver vara både transparent och tydlig för att skapa förutsättningar för tillit. Men också gå först i ledet med att dela kunskap. Dela med dig av kunskap och insikter samtidigt som du uppmuntrar när andra i organisationen gör detsamma. Viktigt att också komma ihåg att arbetet med att utveckla organisationskulturen bör vara bland dina högsta prioriteringar och behöver därför både tid och fokus.

Rutiner och mänskliga möten

Att möjliggöra för kunskapsdelning handlar även om att skapa rutiner och metoder för att ta tillvara på den kunskap och information som finns. Det kan handla om att hitta verktyg eller system för att spara ner kunskap på ett strukturerat sätt som gör att fler kan ta del av den. Men det handlar också om att skapa möjligheter för interaktion. I en organisationskultur som präglas av öppenhet och nyfikenhet tenderar kunskapen att röra sig mer flytande genom organisationens olika delar.

Mentorskap och nätverk

Ett konkret sätt att öka kunskapsutbytet på är att jobba med mentorskap och nätverk inom organisationen. Genom mentorskapsprogram kan exempelvis mer seniora personer dela med sig av kunskap till de mer juniora kollegorna. Men beroende på vilka behov som finns kan också det omvända vara en bra form av kunskapsdelning.