10 sätt att få in fler kvinnor i mansdominerade branscher

Många företag inom industri och logistik börjat att anställa fler kvinnor, och som följd har de också fått en bättre arbetsplats och mer nöjda kunder. Vi på Manpower har långt erfarenhet av detta i flera stora projekt. I den här artikeln har vi listat några av de viktigaste sakerna som du bör tänka på.
Många företag har fortfarande en stor utmaning när det gäller att rekrytera in fler kvinnor på historiskt mansdominerade arbetsplatser. Vi har märkt att den absolut bästa arbetsplatsen är den med kvinnor och män med olika bakgrunder. Det leder ofta till en högre energinivå och där alla kan bidra med olika perspektiv. 

Vikten av förberedelse
Genom åren som vi har arbetet med detta på Manpower har vi lärt oss att det är en större förändring än vad många mansdominerade företag tror. Dels gäller det att få med alla på ledande befattningar, men också säkerställa att alla på företaget är tillräckligt förberedda. 

Ny kollegor är kanske inte lika fysiskt starka eller har den kroppslängd som krävs för att utföra vissa moment. De kanske inte har precis den erfarenhet som övriga kollegor haft med sig in från liknande mansdominerade jobb, utan har istället andra värdefulla erfarenheter. Hur ska man tänka då? Detta är saker som ni måste vara väl medvetna om. 

Förankra det strategiskt högst upp Lika viktigt, eller kanske ännu viktigare ur ett strategiskt perspektiv för att överhuvudtaget ha en chans att lyckas - är att initiativet är förankrat högst upp i företaget. Som med allt förändringsarbetet är det viktigt att det lever i vardagen och inte blir en powerpoint som endast tar upp serverplats.  

Praktiska tips för dig som vill bli bättre på att rekrytera fler kvinnor till mansdominerade branscher. 

1. Anpassa arbetsplatsen efter de personer som kommer in
Den första delen handlar om att fysiskt anpassa arbetsplatsen efter de nya personerna som kommer in. Företaget kan behöva investera i fler och nya hjälpverktyg. Erfarenhet visar att när arbetsgivare installerar nya hjälpverktyg så börjar även männen att använda hjälputrustningen, vilket är både bra och intressant. Tidigare var det ingen som hade sagt till om att det var tungt arbete men när väl hjälpverktygen är på plats så börjar alla använda de. Om man är osäker på detta kan man till exempel samarbeta med ergonomer för att ta fram en optimal arbetsplats - så att den nya arbetsplatsen är redo för varierande  kroppstyp och kroppslängd.  

2. Omklädningsrum
På vissa industrier där majoriteten har varit män behöver kanske omklädningsrummen förändras när det kommer in fler kvinnor på arbetsplatsen. Det är otroligt viktigt att alla har en plats där de känner sig trygga med att byta om till arbetskläder. Till synes enkla saker, men helt avgörande om du ska få det att fungera. Alla medarbetare måste känna sig trygga och bekväma på sin arbetsplats - det är en av de grundläggande förutsättningarna för att rekrytera och behålla kvinnor på tidigare mansdominerade arbetsplatser.  

3. Förändra det som måste förändras - innan ni börjar rekrytera 
Det är inte bara den fysiska miljön på arbetsplatsen som måste förändras - även kulturen måste förberedas. Det går till exempel inte att rekrytera in fler kvinnor utan att förbereda alla medarbetare på det. Detta är faktiskt ett relativt vanligt misstag - att företag bara börjar att rekrytera utan att förbereda befintliga kollegor på förändringen. 

Det kan finnas splittring på en arbetsplats inför den här typen av förändringar. Det första steget är därför alltid att öppna upp medarbetare på att det kommer att bli förändringar. Till slut måste alla dela samma vision. I vissa verksamheter där man har väldigt få kvinnor kan satsningar mot att rekrytera fler kvinnor uppfattas som en ny konkurrenssituation. Varpå männen kan börja försvara sina arbetsuppgifter och sina positioner, vilket leder till en osund situation. Till exempel om arbetsplatsen inte löst utmaningen med hjälpverktyg får de som är fysiskt starkast på arbetsplatsen göra de tunga arbetsuppgifterna, med mindre möjlighet att rotera till de fysiskt lättare uppgifterna. 

4. Acceptera aldrig jargong
På vissa arbetsplatser kanske det finns en stark jargong eller spår av viss jargong. Utgå ifrån att det aldrig accepteras av några minoriteter. I en del fall där mansdominerade verksamheter misslyckats med detta har de fåtal kvinnor som jobbar på arbetsplatsen kanske accepterat jargong, för att smälta in. Viktigt att påpeka att detta aldrig ska accepteras. Jargong ska problematiseras och hanteras långt innan man aktivt börjar rekrytera in fler kvinnor i verksamheten. 

5. Ge kvinnor samma förutsättningar som männen
Män som söker nya jobb inom mansdominerade branscher, såsom exempelvis logistik och industri, kanske redan har erfarenhet från tidigare jobb inom samma sektor. De har ofta truckkort eller andra relevanta utbildningar med sig när de söker jobbet. Utmaningen uppstår när företag riktar sig till personer som tidigare inte har en bakgrund inom branschen. Därför är det avgörande att ge kvinnor som vill byta bransch samma förutsättningar, det vill säga att man lägger tid och resurser på att utbilda och träna de nya medarbetarna. Allt för att ge dem rätt kompetens och förutsättningar när de börjar på jobbet. Inom Manpower arbetar vi mycket med olika preskill lösningar. Vi klär på medarbetarna de tekniska eller praktiska baskunskaper som behövs på uppdraget, så kan urvalet och rekryteringsprocessen fokusera mer på mjuka värden. 

6. Samarbete med andra utbildningsföretag eller arbetsförmedlingen
En smart sak som företag ska tänka på är att få igång ett samarbete med till exempel arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har färdiga utbildningar inom en rad olika områden och genom sitt nätverk av utbildningsföretag kan de erbjuda många utbildningar för   exempelvis industri- och logistikbranschen.  

7. Sluta sätta irrelevanta krav i platsannonsen
Vi ser fortfarande många företag som har irrelevanta kravställningar i sina platsannonser. Att man idag måste ha en bakgrund inom industri för att bli en bra medarbetare inom ett industrijobb är vanligtvis fel. Istället så utesluter man många potentiella kandidater genom att sätta upp den här typen av krav. Om ni som företag väljer att ta bort den här typen av krav och istället är beredda att ge era nya medarbetare rätt förutsättningar för att klara av jobbet så kommer ni att bli förvånade hur mycket kompetens som ni tidigare missat och bortsett ifrån. I helt andra branscher, till exempel IT-branschen har man i vissa fall helt slopat språkkravet. Det vill säga att man måste kunna svenska för att jobba som utvecklare på ett svenskt företag. När man tog bort språkkravet öppnade sig en helt ny värld av nya superkompetenta medarbetare. Irrelevanta krav. Värt att fundera på va? 

8. Motbevisa fördomarna
Många industrier har en lång kultur och kanske ett namn på orten som blivit synonymt med att många av ortens män arbetar där. Då kan det vara en tröskel för många kvinnor att ens tänka sig att jobba på industrin. För att överbrygga den här utmaningen är det viktigt att få fler kvinnor att se möjligheterna inom industrin. En bra aktivitet är att hitta ett forum där kvinnor som arbetar på företaget berättar om sina jobb. Att bryta med lokala fördomarna genom att skaffa kvinnliga ambassadörer på företaget är viktigt. 

9. Skapa ambassadörer
Att hitta dina ambassadörer är det som kommer att ge effekt på lång sikt och få fler kvinnor att söka sig till ditt företag. Att låta de kvinnor som arbetar hos er att berätta om sitt jobb och sina erfarenheter, i sociala medier, mässor eller i klassrum för studenter. Som alla förändringar krävs det att några går först och visar vägen.  

10. Att tänka på när ni annonserar
Annonseringen av era tjänster är ert skyltfönster utåt mot era kandidater och potentiella medarbetare. Detta är en viktig del av hur ni lyckas sälja in ert företag till den kvinnliga publiken. En målgrupp som man kanske (helt omedvetet) tidigare inte riktat sig till. Här är det faktiskt nödvändigt att tänka om. 

Exempel på värden att lyfta i annonsen om ni vill få fler kvinnor att söka jobbet: 

Arbetstider - vad gäller och hur flexibla kan ni vara? 
Företagets olika värden - berättar om vad ni tycker är viktigt! 
Friskvård - vad gäller? 
Beskriv er arbetsmiljö - hur kan en vanlig dag se ut? 
En ambassadör berättar - varför inte ha med en film där både en man och en kvinna berättar om hur det är att jobba på företaget.


Tänk även på: 

Ju fler kvinnor som ni rekryterar - desto mindre blir frågan på en tidigare mansdominerad arbetsplats. 
Det är alltid mest uppförsbacke i början. I takt med att ni börjar rekryterar in fler och fler kvinnor så kommer frågorna och funderingarna från befintliga kollegor minska. 

 

7 steg till ökad jämställdhet

Här är några tips för dig som vill bli bättre på att rekrytera fler kvinnor.

 
 
Ladda ned guiden