Ny trendrapport: Arbetskraften och den gröna omställningen

Chefer och ledare känner till det globala övergången till en grönare och mer hållbar ekonomi accelererar. Men de kanske inte vet var den grön transformationen accelererar snabbast. Vilka är framtidens gröna jobb? Vilka är framtidens gröna kompetenser? Vi har undersökt den gröna transformationens effekter i vårt senaste white paper.

Den globala kampen om grön kompetens

I takt med att den globala omställningen till en grönare ekonomi utvecklas, växer efterfrågan på åtgärder för att hantera klimatförändringarna från konsumenter, investerare och statliga beslutsfattare. Den gröna transformationen accelereras och som ett resultat växer möjligheterna för en större del av arbetskraften att delta i den gröna ekonomin runt om i världen. Till 2030 förväntas den gröna omställningen skapa upp till 30 miljoner nya jobb. Men denna gröna omställning sker under en tid av växande kompetensbrist. Tre fjärdedelar av arbetsgivarna globalt (75%) säger att de har svårt att hitta kompetensen de behöver för att ställa om. En ännu större majoritet (94 %) menar att de saknar rätt kompetens för att uppnå sina miljömässiga, sociala och Governance (ESG) mål.

Arbetsgivares möjligheter och ansvar 

Resan mot att nå Net Zero i utsläpp av växthusgaser kan inte ske i ett vakuum. Vi kan inte nå löftet om en klimatneutral framtid inom energi, transport, jordbruk, bostäder och infrastruktur utan att beakta samhällets påverkan på jobb och arbetsmarknaden. Arbetsgivare måste överbrygga klyftan genom att hjälpa medarbetare att utveckla den kompetens de behöver för framtidens gröna jobb. Även om vi relativt sett fortfarande är i början av den globala gröna omställningen på stor skala, har ManpowerGroup redan identifierat hundratals unika gröna jobb och färdigheter. I detta white paper undersöker vi effekterna av den gröna omställningen för framtidens arbetsgivare och arbetskraft.

 

LÄS RAPPORTEN >>