Har ni rätt #huManpower inför Black Week?

Nedräkning till black week

Många lager- och logistikföretag tänker inte på att de kan vinna både tid, kvalité och lönsamhet genom att låta en extern bemanningspartner sköta både rekrytering och onboarding, särskilt vid kort framförhållning. För lager- och logistikbranschen är det särskilt kritisk eftersom företagen väldigt ofta behöver anställa många medarbetare med kort varsel, exempelvis kopplat till orderingången inför, under och efter Black Week

 

Under åren med snabb tillväxt inom e handel och TPL har Manpower och våra partners dragit många lärdomar. Manpowers väletablerade On Site koncept är helt uppbyggt utifrån de förväntningar och unika krav vår partners inom lager- och logistik ställer på en seriös och innovativ bemanningspartner. Några lärdomar:

 

En hög nivå av digitalisering är avgörande för framgångsrik onboarding. Användning av digitala kontrakt och onboardingplattformar underlättar processen och minimerar arbetstiden per nyanställd.

Professionell planering och struktur krävs för att hantera snabb anställning av flera personer. Det är viktigt att definiera åtkomstnivåer och rättigheter för olika medarbetare. Att inkludera flexibilitet i onboarding-processen möjliggör individanpassade ändringar för varje medarbetare utan stress och minskar risken för felaktigheter.

Undvik snabba beslut. De orsakar ofta stress, leder till ogenomtänkta åtgärder, särskilt inom logistik där processer- och säkerhetsutbildningar är kritiska. Allt material som används i onboarding-processen, inklusive information, checklistor och instruktioner, bör kontinuerligt uppdateras för att ge ett professionellt intryck till de nya medarbetarna.

Företag bör säkerställa att så mycket som möjligt är förberett innan den första arbetsdagen, inklusive arbetskläder och passerkort, för att göra introduktionen så smidig och effektiv som möjligt.

Den första dagen bör innehålla praktiska moment som att prova arbetskläder och gå igenom arbetsrutiner. Alla frågetecken bör rättas ut så att medarbetarna snabbt kan fokusera på sina arbetsuppgifter.

Avsätt tid för avstämningar och dialog med den lokala fackklubben. Det finns specifika regler kring skift, löner och arbetstider som alla medarbetare behöver vara medvetna om. Genom proaktivitet minimerar ni missförstånd och senare problem.

 

Fun facts kring Black Friday, Black Weekend and Black Week i Sverige

Black Friday infaller i år fredagen den 24:e november. Cyber Monday kallas måndagen efter Black Friday – i år den 27:e november. Helgen mellan Black Friday och Cyber Monday kallas Black Weekend. De kampanjer som pågår hela veckan inför Black Friday går numera under namnet Black Week erbjudande.

I Sverige är försäljningen under Black Week på cirka 8-9 miljarder kronor. Trots ett fortsatt stort intresse för Black Friday förväntas en försiktigare inställning från konsumenterna 2023. Många planerar att handla mindre på grund av den ekonomiska situationen, vilket leder till en förväntad minskning i konsumtionen under Black Week

I en konsumentundersökning i Sverige 2022 uppgav 52 procent av deltagarna att de planerar att handla under Black Friday. Intresset är högst bland personer under 55 år, två av tre i den gruppen planerade inköp under rean. 

Intresset för att handla under Black Friday är högst bland yngre. 78 procent av 18-24-åringarna planerar inköp, medan endast en av fem personer över 75 år har liknande planer.

 

Många planerar att handla kläder, som är det vanligaste köpet, medan hemelektronik, som traditionellt är kopplat till Black Friday, minskar. Ungefär sex av tio som planerar att handla köper julklappar, vilket innebär att en stor del av julhandeln sker i november. 

Under Black Friday är det betydligt vanligare att handla endast på nätet. 4 av 10 konsumenter handlar endast online. Det mest förekommande svaret är dock att konsumenterna planerar att handla både online och i butik, en strategi som nästan hälften av de svarande valt.

 

Vill du veta mer om onboarding?