Hubert hjälper Manpower att automatisera rekryteringsprocessen

Som marknadsledare inom rekrytering har ManpowerGroup fokus på en uppgift: Att snabbt tillsätta lediga tjänster med högkvalitativa kandidater. För att automatisera rekryteringsprocessen tar de idag hjälp av AI-verktyget Hubert. Nu berättar Linda Malm, Head of Business Experience på ManpowerGroup, och Fredrik Östgren, CEO på Hubert, om fördelarna med verktyget.
Hubert hjälper Manpower att automatisera rekryteringsprocessen
Hubert är ett AI-verktyg som hjälper rekryterare att screena kandidater på ett effektivt sätt. Med tjänsten Real-time screening intervjuas kandidaten av deras chatbot Hubert direkt vid ansökningstillfället som där och då kan bedöma kandidatens kompetens. Om kandidaten är kvalificerad ges möjligheten att direkt boka in sig i en rekryterares kalender för slutintervju. En process som tidigare tog veckor är nu klar på några minuter. Linda Malm, Head of Business Experience på ManpowerGroup, berättar om fördelarna med verktyget. 

– Fördelarna med att ta in tekniken som en del av screeningen är flera. Dels effektiviserar vi våra processer och kan tillsätta våra vakanser snabbare, vilket skapar hävstänger för våra kunder. Vi ger också de sökande en bättre upplevelse genom snabbare återkoppling på sin ansökan. Viktigast av allt så behandlar vi alla sökanden lika och rättvist. Med hjälp av AI utvärderas alla sökande med samma struktur utan personligt tyckande, säger Linda Malm. 
 
På vilket sätt har AI-verktyget underlättat ert arbete? 
– Med hjälp av AI och Hubert som en del av vår screeningprocess så har vi kunnat förflytta vårt arbete i värdekedjan genom att bygga bort manuella och repetitiva arbetsuppgifter, för att i stället fokusera på andra delar i rekryteringsprocessen där våra rekryterares specialkompetens ger ett högre värde. Vilket i sin tur blir mer stimulerande arbete för våra rekryterare och där deras insats verkligen gör skillnad, säger Linda. 
   
Fredrik Östgren, CEO på Hubert, menar att man kan kapa 80-90 procent av det manuella screening-arbete som idag utförs av rekryterare med hjälp av AI. Han menar också att AI kommer att förändra världen och att rekrytering inte är ett undantag.

– Idag lämpar sig repetitiva och monotona arbetsuppgifter väl för automatisering, men det finns även särskilda områden inom rekrytering där det faktiskt innebär en fördel att låta en maskin göra grovjobbet framför en människa av, bland annat, biasskäl. De stora språkmodellerna såsom ChatGPT som nu rullas ut är även de mycket användningsbara inom rekrytering som, om de används på rätt sätt, kan hjälpa oss effektivisera och skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser, säger Fredrik och fortsätter: 

– AI kommer även att kunna bidra med en personligare kommunikation med alla kandidater i jobbprocessen, effektivare sourcing av kandidater genom bland annat personligt anpassade annonser och optimerad planering av kampanjer. Slutligen är jag övertygad om att AI kommer att hjälpa kandidater att finna rätt arbete på ett smidigt, snabbt och rättvist sätt, avslutar Fredrik. 

Läs mer om hur Manpower jobbar med rekrytering här.