Manpower hjälper ukrainska flyktingar till arbete

Många ukrainare har kommit till Sverige på grund av kriget och står nu utan jobb eller sysselsättning. Manpowers nya satsning, Matchning för Ukraina, hjälper ukrainska flyktingar att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vi har pratat med Nataliia Dubina, arbetsmarknadskonsult på Manpower, som ger oss en inblick i projektet.
Manpower hjälper ukrainska flyktingar till arbete
Det var när Nataliia Dubina och hennes kollegor insåg hur många ukrainska flyktingar det skulle komma till Sverige som idén till Matchning för Ukraina föddes. Projektet går ut på att tillhandahålla användbar information via onlinekurser som rustar de ukrainska flyktingarna för den svenska arbetsmarknaden. 

– Eftersom vi redan har arbetat fram en utbildningsplattform där vi erbjuder onlinekurser om arbetsmarknaden på svenska, engelska och arabiska såg vi en möjlighet att anpassa plattformen utifrån flyktingarnas behov, berättar Nataliia Dubina som är arbetsmarknadskonsult på Manpower. 

I nuläget erbjuder Matchning för Ukraina ett antal digitala kurser inom fem olika områden: samhällsinformation, den svenska arbetsmarknaden, samhällsorientering, det svenska språket och praktisk information när du söker jobb. Innehållet är anpassat efter de funderingar och utmaningar som de ukrainska flyktingarna hade när de kom till Sverige.

Nataliia Dubina har tack vare sitt ukrianska ursprung, men även sin erfarenhet från Manpower Matchning, lättare kunnat identifiera vilka särskilda behov flyktingarna har. 

– Det var tankeväckande att höra vilka behov som fanns. Allt ifrån grundläggande saker som uppehållstillstånd, samordningsnummer, boende och ekonomiskt stöd till mer vardagliga saker som många gånger känns självklara. Hur skaffar man ett telefonabonnemang eller ett bankkort? Hur fungerar svensk skola, sjukvård och kollektivtrafik? fortsätter Nataliia.

För att ta del av utbildningen behöver den intresserade fylla i sina kontaktuppgifter för att sedan få egna inloggningsuppgifter till Manpowers hemsida. 

– Vi ser att kandidater som kan ta till sig kunskap om Sverige samtidigt som de söker jobb är mer rustade när de väl börjar arbeta, avslutar Nataliia.

Vill du veta mer Manpower kan hjälpa dig till jobb? Läs mer om Manpower Matchning.