Trender på arbetsmarknaden 2024

Under mer än ett decennium har ManpowerGroups årliga globala trendrapport analyserat de drivkrafter som påverkar arbetsmarknaden: förändrad demografi, tekniska framsteg, konkurrenskraft och individens val. I årets rapport lyfts 14 underliggande trender fram, dessa belyser både medarbetares och arbetsgivares perspektiv på arbetsmarknaden och bjuder på värdefulla insikter om ett arbetsliv i snabb förändring.

Sneak peak ur rapporten:

  • Artificiell intelligens förväntas skapa fler, inte färre, arbetstillfällen
  • Den globala gröna omställningen tros bli den främsta jobbskaparen framöver
  • Nya krav ställs på företags och medarbetares anpassningsförmåga och ökar efterfrågan på specialiserad kompetens
  • Arbetsgivarnas behov av omställning och teknisk utveckling, och medarbetarnas krav på flexibilitet, autonomi och kompetensutveckling behöver en arbetsmarknad där hybridarbete, ömsesidigt engagemang för samhällsfrågor med mera spelar en ännu större roll

LÄS RAPPORTEN >>